Warsztat TeamFlow Professional z grą symulacyjną - poziom: zaawansowany

Warsztat TeamFlow Professional z grą symulacyjną - poziom: zaawansowany.

Cele warsztatu

Celem warsztatu z symulacją TeamFlow Professional jest pogłębienie i rozszerzenie - drogą doświadczania i eksperymentowana w bezpiecznym środowisku gry symulacyjnej, bardzo zbliżonym do rzeczywistego środowiska pracy - znajomości zasad, praktyk oraz metryk Flow Management.

Uczestnicy warsztatu doświadczą podczas gry symulacyjnej, będącej częścią warsztatu, jak dzięki zastosowaniu praktyk Flow Management:

 • Skutecznie, efektywnie ekonomicznie i przewidywalnie zespół projektowy lub produktowy może dostarczać maksymalną wartość biznesową
 • Skracać czas realizacji projektów i osiągnąć płynny przepływ prac i przewidywalne dostarczanie wartości i produktów
 • Definiować priorytety prac
 • Zarządzać pracą, a nie pracownikami i tworzyć jasne reguły pracy
 • Zbudować efektywny i skuteczny system zarządzania pracami realizowanymi w zespole projektowym lub produktowym.

Flow Management, bazujący na Lean, Kanban,Theory of Constraints (TOC) i psychologii przepływu i wykorzystujący adaptacyjne zarządzanie celami zmodyfikowaną metodą OKR (Objective Key Results) , umożliwia skuteczne i efektywne zarządzanie:

 • Pracą zespołu wytwórczego
 • Projektem i/lub produktem
 • Portfelem prac i projektów/produktów.

dzięki wykorzystaniu przez zespół projektowy, produktowy lub zespół realizacyjny działający poza obszarem IT, takich praktyk jak:

 • Wizualizacja procesu, prac, wykonawców, blokerów na tablicy Kanban
 • Ograniczenie prac w toku i wynikający z niego system pracy wg zasady pull
 • Zarządzanie przepływem z wykorzystaniem metryk Flow, takich jak: CFD, WIP, czas wykonania
 • Informacje zwrotne (feedback) uzyskiwane na efektywnie prowadzonych spotkaniach
 • Wspólne doskonalenie na podstawie zbieranych metryk
 • Jawne i transparentne zasady pracy

Odbiorcy/adresaci warsztatu

Warsztat adresowany jest do doświadczonych, znających i stosujących praktyki Lean, Kanban, Scrum, TOC:

 • Liderów zespołów
 • Kierowników projektów i/lub menedżerów produktów
 • Menedżerów działów i zespołów
 • Członków zespołów projektowych

pragnących pogłębić i rozszerzyć znajomość zasad, praktyk i metryk Flow Management, ugruntować swoją wiedzę w tym zakresie, wymienić doświadczenia praktyczne z innymi uczestnikami oraz przygotować się do szerszego stosowania praktyk Flow Management w swoich zespołach, działach oraz firmach.

 

Program i forma warsztatu:

Forma warsztatu

Warsztat obejmuje:

 • Grę symulacyjną TeamFlow Professional realizowaną w trybie on-line na platformie Businessmap (dawniej Kanbanize)
 • Klasyczny warsztat szkoleniowy z prezentacją i dyskusją zaawansowanych praktyk i metryk Flow Management
 • Wymianę aktualnych, jak i zebranych podczas symulacji doświadczeń, refleksji i pomysłów uczestników

 Program warsztatu

 Praktyczne doświadczenia i wyzwania uczestników w zakresie Kanban, Scrum, Lean, TOC oraz Flow Management

 Zasady i praktyki Flow Management - przypomnienie:

 • Wizualizacja poszczególnych elementów procesu pracy
 • Ograniczanie prac w toku (WIP Limit) różnymi podejściami
 • Mierniki Flow
 • Transparentne zasady i procedury pracy
 • Feedback i ciągłe doskonalenie

Gra symulacyjna TeamFlow Professional:

 • Runda 1: 10 dni
 • Retrospektywa rundy
 • Runda 2: 10 dni
 • Retrospektywa rundy
 • Runda 3: 10 dni
 • Retrospektywa gry symulacyjnej

 Zaawansowane zagadnienia i praktyki Flow Management (propozycja, która zostanie spriorytetyzowana przez uczestników i omawiana w kolejności priorytetów):

 • Zaawansowane mierniki Flow Management i ich praktyczne zastosowania
 • Zaawansowane zasady (polityki) pracy i zarządzania
 • Zarządzanie kompetencjami i tzw. skill liquidity
 • Zarządzanie ograniczeniami
 • Zarządzanie backlogiem i Demand Management – zasilanie systemu pracy zespołu
 • Zastosowanie praktyk Flow Management w zespole Scrum’owym
 • Zwinne zarządzanie celami (metodą OKR) w połączeniu z Flow Management

 Podsumowanie warsztatu:

 • Q&A
 • Najważniejsze punkty i zagadnienia szkolenia

Czas trwania

1 dzień, w godzinach 9:00 – 16:30, w tym ½ godzinna przerwa lunchowa i przerwy kawowe  (w wariancie stacjonarnym):

 

Wersje warsztatu: stacjonarna i on-line  i wymagania techniczne

Warsztat z symulacja realizowany jest w dwóch wariantach:

 1. Stacjonarnym, w centrum szkoleniowym w Warszawie, bardzo blisko Dworca Centralnego
 2. On-line

Laptop podczas gry symulacyjnej

Ponieważ gra symulacyjna TeamFlow Professional, będąca jednym z elementów warsztatu, realizowana jest na platformie Businessmap, do której potrzebne jest zalogowania via przeglądarka (zalecane: Firefox, Edge, Chrome), to udział w warsztacie wymaga dostępu do platformy Businessmap na swoim laptopie.

NIE JEST natomiast wymagana żadna instalacja.

Przed warsztatem uczestnicy otrzymają zaproszenie do platformy Businessmap, natomiast po warsztacie usuwamy uczestnika z listy użytkowników w platformie.

Warsztat w wersji dedykowanej dla firmy

Warsztat może być także przeprowadzony w wersji dedykowanej dla konkretnej firmy.

Szczegóły takiej wersji warsztatu omawiany z zainteresowanymi – proszę więc o kontakt.

Liczba uczestników warsztatu

Symulacja podczas warsztatu realizowana jest w 4-5-cio osobowych zespołach. Zespół -lub zespołu w przypadku większej liczby uczestników  prowadzona przez jednego facylitatora - eksperta Flow Management.

Równolegle w symulacji mogą uczestniczyć maksymalnie 4-ry zespoły.

Maksymalna liczna uczestników warsztatu: 20 osób, minimalna: 5 osób.

Koszt udziału w warsztacie

Koszt udziału w warsztacie z symulacją wynosi: 990 PLN + VAT.

Natomiast w warsztacie on-line: 900 PLN + VAT.

Rekomendujemy udział w warsztacie 2 lub więcej osób z jednej firmy.

W przypadku udziału minimum 3 osób udzielamy rabatu 10%.

W przypadku udziału 5-cio osobowego zespołu z jednej firmy/organizacji koszt wynosi: 4450 PLN + VAT (za 5-cio-osobowy zespół).

 

Koszt obejmuje:

 • Przeprowadzenie warsztatu przez dwóch trenerów ekspertów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w zwinnym zarządzaniu pracami i projektami oraz doświadczeniem trenerskim
 • Materiały szkoleniowe (PDF) i materiały wypracowane w trakcie warsztatu (PDF)
 • Lunch i przerwy kawowe (warsztat stacjonarny)
 • Certyfikat uczestnictwa

Wymagania wstępne

Duże doświadczenie praktyczne i spora znajomość Flow Management i podejścia Kanban, Lean i/lub Scrum.

Duże doświadczenie w zarządzaniu zespołem funkcjonalnym i/lub projektowym lub w zarządzaniu projektem (zarówno metodami zwinnymi, jak i tradycyjnymi/klasycznymi).

Udział w warsztacie lub symulacji TeamFlow Manager nie jest wymagany, choć jest wskazany.

 

Inne warsztaty Akademii Flow4Results

Warsztat jest jednym z elementów programu Akademii Flow4Results, obejmującego ponadto następujące warsztaty z grą symulacyjną Flow:

 • Warsztat TeamFlow Manager z grą symulacyjną TeamFlow Manager
 • Warsztat PortfolioFlow z grą symulacyjną dotyczącą zarządzania portfelem projektów na poziomie PMO współpracującego z zespołami realizacyjnymi

A także klasyczne warsztaty:

 • Zwinne zarządzanie celami – metoda OKR (Objective Key Results)
 • Zwinne przywództwo
 • Lean Management

 

Co dalej?

Warsztat może stanowić punkt startu do dalszego poznawania zasad i praktyk Flow  Management oraz ich zastosowania w środowisku uczestników.

Chętnie porozmawiamy z zainteresowanymi o możliwych do wykonania krokach i doradzimy następny i kolejne kroki.

Prosimy więc o kontakt.

 

Warsztat prowadzą

Dr Jerzy Stawicki

Ekspert z ponad 25-letnim doświadczeniem w obszarze zarządzania projektami i portfelem projektów, podejścia Kanban i Flow Management, zwinnego przywództwa oraz budowania zwinnych organizacji projektowych. Autor szkoleń i trener oraz konsultant i coach w tych obszarach. Fan praktycznego łączenia metod tradycyjnych, zwinnych (Agile), Lean Management, TOC i łańcucha krytycznego w zarządzaniu projektami oraz skutecznych i efektywnych metod i technik przywództwa i zarządzania.

Mówi o sobie: „pomagam menedżerom, project managerom, zespołom i firmom pracować i zarządzać efektywniej, mądrzej oraz mieć z pracy więcej fun’u/satysfakcji”.

 

 

 

Dariusz Ciechan

 

Ekspert zarządzania projektami i programami, specjalista ds. zarządzania ryzykiem w projektach; konsultant i trener.

Doświadczony oraz certyfikowany kierownik projektów oraz programów z międzynarodowym doświadczeniem. Specjalizuje się w prowadzeniu i zarządzaniu portfelami projektów oraz projektami wymagającymi wiedzy eksperckiej z zakresu IT, nowoczesnych technologii, bezpieczeństwa, transformacji, migracji, wprowadzania nowych usług oraz zmian organizacyjnych przedsiębiorstw.

Przekazuje wiedzę praktyczną studentom studiów podyplomowych oraz Executive MBA na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, w Wyższej Szkole Bankowej jak i uczestnikom prowadzonych seminariów i warsztatów.

Współpracuje z lokalnym biznesem w celu rozwoju zarządzania projektami w ich organizacjach.

Jako aktywny wolontariusz i założyciel PMI Poland Chapter w Toruniu propaguje wiedzę z zakresu zarządzania projektami oraz roli Kierownika Projektu w organizacjach. Jest wieloletnim asesorem Konkursu Projekt Roku PMI Poland Chapter. Oficjalny recenzent i kontrybutor międzynarodowych standardów PMI oraz weryfikator polskiego tłumaczenia PMBOK®Guide.

Zapisz się na "Warsztat TeamFlow Professional z grą symulacyjną - poziom: zaawansowany"

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Dane do faktury
Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe daneNieprawidłowe dane

Znajdź nas na Linked In!