Warsztat TeamFlow Manager z grą symulacyjną - poziom: menedżerski

Warsztat TeamFlow Manager z grą symulacyjną to wielki krok menedżerów i kadry zarządzającej ku skutecznej i efektywnej pracy i zarządzaniu pracami, projektami i produktami oraz portfelem projektów dzięki zastosowaniu zasad i praktyk podejścia Flow Management.

Cele warsztatu

Celem warsztatu z grą symulacyjną TeamFlow Manager jest poznanie i doświadczenie - poprzez symulację i jej analizę w bezpiecznym środowisku gry, zbliżonym do rzeczywistego środowiska pracy - zasad i praktyk skutecznego i efektywnego zarządzania pracą, projektem i produktem.

 

Uczestnicy doświadczą i przełożą na swoje środowisko pracy jak:

 • Skutecznie, efektywnie ekonomicznie i przewidywalnie dostarczać maksymalną wartość biznesową klientom
 • Radzić sobie ze zmiennością i indeterministycznością środowiska biznesowego
 • Skracać czas realizacji projektów i osiągnąć płynny przepływ prac i przewidywalne dostarczanie produktów
 • Wykorzystać metryki do skutecznego i efektywnego zarządzania oraz do doskonalenia systemu pracy
 • Zbudować efektywny i skuteczny system zarządzania pracami, produktami lub projektami,

dzięki zastosowaniu praktyk podejścia Flow Management, bazującego na Lean, Kanban, Theory of Constraints (TOC) oraz psychologii przepływu, takich jak:

 • Wizualizacja procesu, prac, wykonawców, blokerów na tablicy Kanban
 • Ograniczenie prac w toku i wynikający z niego system pracy wg zasady pull
 • Zarządzanie przepływem z wykorzystaniem metryk Flow
 • Zbieranie danych, analiza metryk i wspólne doskonalenie systemu pracy

Odbiorcy/adresaci warsztatu

Przedstawiciele kadry zarządzającej, menedżerowie, liderzy zespołów projektowych i/lub produktowych,

 • budujący system zarządzania pracami, projektami i produktami, który
  • skutecznie
  • efektywnie
  • adaptacyjnie

dostarcza wartość biznesową klientom,

 • pragnący zastosować zasady, praktyki i metryki skutecznego zarządzania związane z Flow Management w swoich zespołach, działach oraz firmach oraz wymienić pomysły i refleksje z innymi uczestnikami warsztatu.

 

Program i forma warsztatu:

Forma warsztatu

Warsztat obejmuje:

 • Klasyczny warsztat szkoleniowy z prezentacją oraz analizą i dyskusją podstawowych praktyk i metryk Flow Management
 • Wymianę z innymi uczestnikami warsztatu pomysłów i refleksji dotyczących zastosowania Flow Management w swoim środowisku, jak i wymianę doświadczeń zebranych podczas symulacji.

Program warsztatu:

Najważniejsze wyzwania biznesowe kadry zarządzającej i menedżerów dotyczące projektów, produktów i pracy operacyjnej.

Gra symulacyjna TeamFlow Manager:

 • Runda 1: 10 dni
 • Retrospektywa rundy
 • Runda 2: 10 dni
 • Retrospektywa rundy
 • Runda 3: 10 dni
 • Retrospektywa gry symulacyjnej.

Najważniejsze zasady i praktyki skutecznego i efektywnego zarządzania związane z Flow Management:

 • Dostarczanie wartości biznesowej
 • Radzenie sobie ze zmiennością i niepewnością
 • Ograniczanie prac w toku
 • Metryki wspomagające zarządzanie pracą
 • Zarządzanie popytem i możliwościami realizacyjnymi
 • Wizualizacja elementów procesu pracy.

Podsumowanie warsztatu:

 • Q&A
 • Najważniejsze punkty i zagadnienia warsztatu.

Czas trwania

1 dzień, w godzinach 9:00 – 16:30, w tym ½ godzinna przerwa lunchowa i przerwy kawowe  (w wariancie stacjonarnym):

Wersje warsztatu: stacjonarna i on-line  i wymagania techniczne

Warsztat z grą symulacyjną realizowany jest w dwóch wariantach:

 1. Stacjonarnym, w centrum szkoleniowym w Warszawie, blisko Dworca Centralnego
 2. On-line

Laptop podczas gry symulacyjnej

Ponieważ gra symulacyjna TeamFlow Manager, będąca jednym z elementów warsztatu, realizowana jest na platformie Businessmap, do której potrzebne jest zalogowania via przeglądarka (zalecane: Firefox, Edge, Chrome), to udział w warsztacie wymaga dostępu do platformy Businessmap na swoim laptopie.

NIE JEST natomiast wymagana żadna instalacja.

Przed warsztatem uczestnicy otrzymają zaproszenie do platformy Businessmap, natomiast po warsztacie usuwamy uczestnika z listy użytkowników w platformie.

Warsztat w wersji dedykowanej dla firmy

Warsztat może być także przeprowadzony w wersji dedykowanej dla konkretnej firmy.

Szczegóły takiej wersji warsztatu omawiamy z zainteresowanymi – proszę więc o kontakt.

Liczba uczestników warsztatu

Symulacja podczas warsztatu realizowana jest w 4-5-cio osobowych zespołach.

Równolegle w symulacji mogą uczestniczyć maksymalnie 4-ry zespoły.

Maksymalna liczna uczestników warsztatu: 20 osób, minimalna: 5 osób.

Koszt udziału w warsztacie

Koszt udziału w warsztacie stacjonarnym wynosi: 990 PLN + VAT,

Natomiast w warsztacie on-line: 900 PLN + VAT.

Rekomendujemy udział w warsztacie 2 lub więcej osób z jednej firmy.

W przypadku udziału minimum 3 osób udzielamy rabatu 10%.

W przypadku udziału 5-cio osobowego zespołu z jednej firmy/organizacji koszt wynosi: 4490 PLN + VAT (za 5-cio-osobowy zespół).

Koszt obejmuje:

 • Przeprowadzenie warsztatu przez dwóch trenerów ekspertów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w zwinnym zarządzaniu pracami i projektami oraz doświadczeniem trenerskim
 • Materiały szkoleniowe (PDF) i materiały wypracowane w trakcie warsztatu (PDF)
 • Lunch i przerwy kawowe (warsztat stacjonarny)
 • Certyfikat uczestnictwa

Wymagania wstępne

Doświadczenie w zarządzaniu zespołem funkcjonalnym i/lub projektowym lub w zarządzaniu projektem (zarówno metodami zwinnymi, jak i tradycyjnymi/klasycznymi) lub doświadczenie z udziału w pracy w zespole projektowym lub produktowym.

Nie jest wymagana znajomość Flow Management i podejścia Lean i/lub Kanban.

Inne warsztaty Akademii Flow Management

Warsztat jest jednym z elementów programu Akademii Flow Management, obejmującego ponadto następujące warsztaty z grą symulacyjną Flow:

A także klasyczne warsztaty:

 

Warsztat prowadzą

Dr Jerzy Stawicki

Ekspert z ponad 25-letnim doświadczeniem w obszarze zarządzania projektami i portfelem projektów, podejścia Kanban i Flow Management, zwinnego przywództwa oraz budowania zwinnych organizacji projektowych. Autor szkoleń i trener oraz konsultant i coach w tych obszarach. Fan praktycznego łączenia metod tradycyjnych, zwinnych (Agile), Lean Management, TOC i łańcucha krytycznego w zarządzaniu projektami oraz skutecznych i efektywnych metod i technik przywództwa i zarządzania.

Mówi o sobie: „pomagam menedżerom, project managerom, zespołom i firmom pracować i zarządzać efektywniej, mądrzej oraz mieć z pracy więcej fun’u/satysfakcji”.

 

 

Dariusz Ciechan

Ekspert zarządzania projektami i programami, specjalista ds. zarządzania ryzykiem w projektach; konsultant i trener.

Doświadczony oraz certyfikowany kierownik projektów oraz programów z międzynarodowym doświadczeniem. Specjalizuje się w prowadzeniu i zarządzaniu portfelami projektów oraz projektami wymagającymi wiedzy eksperckiej z zakresu IT, nowoczesnych technologii, bezpieczeństwa, transformacji, migracji, wprowadzania nowych usług oraz zmian organizacyjnych przedsiębiorstw.

Przekazuje wiedzę praktyczną studentom studiów podyplomowych oraz Executive MBA na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, w Wyższej Szkole Bankowej jak i uczestnikom prowadzonych seminariów i warsztatów.

Współpracuje z lokalnym biznesem w celu rozwoju zarządzania projektami w ich organizacjach.

Jako aktywny wolontariusz i założyciel PMI Poland Chapter w Toruniu propaguje wiedzę z zakresu zarządzania projektami oraz roli Kierownika Projektu w organizacjach. Jest wieloletnim asesorem Konkursu Projekt Roku PMI Poland Chapter. Oficjalny recenzent i kontrybutor międzynarodowych standardów PMI oraz weryfikator polskiego tłumaczenia PMBOK®Guide.

 

Znajdź nas na Linked In!