PMI-ACP® Prep - przygotowanie do certyfikacji Agile

Warsztaty stanowią intensywne szkolenie z zakresu zarządzania projektami według metodologii Agile ukierunkowanym na przygotowanie uczestników do zdania egzaminu PMI Agile Certified Practicioner (PMI-ACP)®. Kurs obejmuje intensywne szkolenie wzbogacone o warsztaty oraz interaktywne ćwiczenia przybliżające lekkie/zwinne metodologie.

Warsztat realizujemy w formule 2+1. Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu zapraszamy do uczestnictwa w pełnych trzech dniach szkolenia; uczestnikom planującym pogłębienie/utrwalenie wiedzy z obszaru Agile umożliwiamy udział jedynie w dwóch pierwszych dniach szkolenia.

Profil uczestników

Szkolenie przeznaczone jest dla Kierowników Projektów, Właścicieli Produktów, analityków biznesowych, programistów, testerów, dyrektorów działów IT, interesariuszy projektów, członków zespołów projektowych, i wszystkich innych przedstawicieli organizacji projektowych, którzy chcieliby uzyskać certyfikat (PMI-ACP)®, potwierdzający doświadczenie i wiedzę w obszarze metodologii Agile.

Cele warsztatu

Szkolenie przygotowuje do zdania egzaminu (PMI-ACP)®, skupiając się na:

 • Przekazaniu wiedzy na temat metodyk zwinnych
 • Nauczeniu wykorzystania 10 narzędzi i technik, oraz 43 umiejętności, których znajomość jest wymagana na egzaminie
 • Przeprowadzeniu uczestników przez cały cykl życia projektu w Agile
 • Dostarczeniu dobrych praktyk w wymagających obszarach, np. skalowanie metod zwinnych na duże projekty, współdzielone zespoły, czy portfel projektów Agile
 • Przekazaniu wiedzy na temat metod planowania, szacowania i priorytetyzacja wymagań wg. Agile

Korzyści dla uczestników

Po ukończeniu kursu uczestnicy nabywają następujące umiejętności:

 • Zrozumienie procesów zarządzania projektem metodami „zwinnymi”.
 • Dogłębne zrozumienie procesów, narzędzi i technik metodyki Agile
 • Praktyczne doświadczenie w pracy według metodyki SCRUM
 • Praktyczną wiedzę potrzebną do samodzielnego wdrożenia metodyki SCRUM w projektach.
 • Informacje na temat egzaminu (PMI-ACP)®, porady odnośnie zdawania
 • Wszystkie obszary wiedzy metodyki Agile potrzebne do uzyskania certyfikacji

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu, ćwiczeń i warsztatów i dodatkowo zawiera również wiele innowacyjnych metod nauczania (m.in. symulację testów). Dzięki licznym przykładom i podsumowaniom uczestnicy szkolenia będą mogli efektywnie wdrożyć zdobytą wiedzę do codziennej pracy.

Program warsztatu

Dzień 1

 1. Wprowadzenie
  • Historia i geneza Agile
  • Manifest
  • Metodyki
 2. Podstawy Scrum
  • Role
  • Artefakty
  • Ceremonie
 3. Proces Scrum
 4. Zarządzanie produktem
  • Rola Właściciela Produktu
  • Wizja produktu
  • Wymagania i zakres
 5. Praca w zespole Scrum
  • Relacje w zespole
  • Komunikacja
  • Zadania ScrumMastera
  • Zarządzanie vs Przywództwo
  • Interesariusze

Dzień 2

 1. Szacowanie projektów
  • Cele szacowania
  • Metody zwinnego szacowania
  • Współpraca z zewnętrznym dostawcą
 2. Retrospekcje
  • Cele retrospekcji
  • Przykładowe scenariusze retrospekcji
 3. Monitorowanie projektu
  • Wykresy spalania (burndown I burnup)
  • Kończenie projektu
 4. Lean & Kanban
  • Odchudzanie procesów
  • Lean Software Development i Kanban in Software Development
  • Mapowanie strumienia wartości
 5. Zwinne organizacje
  • Build the thing right vs Build the right thing
  • Lean Startup
  • Kultura zwinnej organizacji

Dzień 3

 1. Manifest Agile i jego główne zasady
 2. Wyjaśnienie 6 domen Agile wraz z powiązaną z nimi wiedzą:
  • Value-Driven Delivery
   • Define Positive Value
   • Incremental Development
   • Avoid Potential Downsides
   • Prioritization
  • Stakeholder Engagement
   • Stakeholder Needs
   • Stakeholder Involvement
   • Stakeholder Expectations
  • Boosting Team Performance Practices
   • Team Formation
   • Team Empowerment
   • Team Collaboration
   • Team Commitment
  • Adaptive Planning
   • Levels of Planning
   • Adaptation
   • Estimation
   • Velocity/Throughput/Cycle Time
  • Problem Detection and Resolution
  • Continuous Improvement
   • Product
   • Process
   • People
 3. Jak zdać egzamin?
  • Sposoby przygotowania do egzaminu (PMI-ACP)®
  • Przydatne materiały
  • Jak wygląda egzamin
  • Dobre praktyki na egzaminie
  • Przykładowe pytania
  • Quiz
 4. Zakończenie

Czas trwania: 3 dni

Cena: 3 900 PLN netto od osoby (+23% VAT)

W cenie szkolenia uczestnicy otrzymają książkę przygotowującą do egzaminu.
Przy jednoczesnym zgłoszeniu 2 i więcej osób indywidualnie ustalamy rabat. 

Szkolenie organizowane we współpracy z firmą WHITECOM Project Experience.

 

PMI-ACP is a  registered mark of the Project Management Institute, Inc.

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych