Zarządzanie projektami - standardy i praktyka

Chcesz usystematyzować wiedzę z zakresu zarządzania projektem?  Poznać najlepsze praktyki dotyczące inicjowania, planowania oraz kontroli i zamykania projektu zawarte w światowych standardach oraz stosowane w projektach przez wykładowcę – praktyka z wieloletnim doświadczeniem?

Szkolenie, prezentuje w praktyczny sposób podejście do zarządzania projektem wg światowych standardów oraz związane z tymi standardami najlepsze praktyki zarządzania projektem. 

Podczas szkolenia omawiamy:

 • Inicjowanie, czyli sam początek projektu
 • Planowanie projektu, w szczególności planowanie zakresu, budowanie harmonogramu, w tym metodą łańcucha krytycznego, tworzenie budżetu, budowanie zespołu projektowego, planowanie ryzyk, komunikacji oraz określanie zasad pracy w projekcie
 • Realizację i kontrolę: zarówno generalne zasady, jak i konkretne techniki, jak Earned Value i zarządzanie buforami, a także podejście do zarządzania zmianami
 • Zamykanie projektu, które nie jest jednorazową czynnością, lecz procesem.

Adresaci

 • Kierownicy projektów, kierownicy zespołów projektowych
 • Członkowie zespołów projektowych, konsultanci oraz osoby zainteresowane zagadnieniami kierowania projektem

pragnący:

 • usystematyzować i/lub pogłębić wiedzę z zakresu zarządzania projektem, poznać najlepsze praktyki dotyczące inicjowania, planowania oraz kontroli i zamykania projektu

i/lub

 • zrobić pierwszy krok do certyfikatu Certified Associate in Project Management (CAPM)® lub Project Management Professional (PMP)®.


Program szkolenia

Podstawowe zagadnienia zarządzania projektem:

 • Definicja projektu, różnice projekty - procesy
 • Kontekst organizacyjny: program i portfel projektów i ich powiązanie z projektami
 • Organizacja projektu oraz główne role projektowe, ich zadania i odpowiedzialności - udziałowcy projektu i ich role w projekcie
 • Systematyka zarządzania projektem

Inicjowanie projektu:

 • Procesy inicjowania projektu
 • Karta Projektu: dokument definicji projektu
 • Dobre praktyki inicjowania projektu

Planowanie projektu:

 • Procesy planowania projektu
 • Plan zarządzania projektem i jego elementy
 • Zbieranie wymagań i definiowanie zakresu projektu (Struktura podziału pracy - ang. WBS)
 • Harmonogram projektu (metody CPM i PERT) oraz zasoby w projekcie
 • Koszty i budżet projektu oraz metody planowania i budżetowania projektu
 • Organizacja projektu i komunikacja w projekcie
 • Ryzyka i jakość w projekcie
 • Inne obszary wiedzy zarządzania projektem
 • Procedury projektowe
 • Budowa harmonogramu projektu metodą łańcucha krytycznego
 • Dobre praktyki planowania projektu

Realizacja i kontrola projektu:

 • Procesy realizacji i kontroli realizacji projektu
 • Kontrola projektu - podstawowe zasady, kontrola zakresu, harmonogramu
 • Kontrola projektu za pomocą metody Earned Value
 • Raportowanie w projekcie – podstawowe zasady
 • Zarządzanie zmianami w projekcie
 • Podstawowe zasady zarządzania zespołem projektowym
 • Kontrola projektu w metodzie łańcucha krytycznego
 • Dobre praktyki kontroli i monitorowania projektu

Zamykanie projektu:

 • Procesy zamykania projektu
 • Dobre praktyki zamykania projektu

Formuła szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatu, łączącego wykład prezentujący standardy zarządzania projektami, ćwiczenia praktyczne dotyczące konkretnego projektu, bazującego na rzeczywistym przykładzie oraz inspirujące dyskusje i wymianę praktycznych doświadczeń uczestników szkolenia.

Terminy i organizacja szkolenia

Szkolenie odbywa się on-line lub stacjonarnie na zamówienie dla firm.


Dodatkowe informacje

Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie 21 PDU (Professional Development Unit). Ilość punktów PDU przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management – 17.5, Leadership – 2.00, Business & Strategic skills – 1.5.

 

PMI, PMP, CAPM, PMBOK and the PMI Registered Education Provider logo are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

 

Znajdź nas na Linked In!