Warsztat: Skuteczne i efektywne zarządzanie celami rozszerzoną metodą OKR – jak zacząć

OKR (Objectives & Key Results) to klasyczna metoda zarządzania celami: określania kluczowych rezultatów oraz przeglądu ich stanu. Wywodzi się z firmy Intel, była następnie promowana przez Google, a obecnie jest stosowana w firmach Doliny Krzemowej (Google, LinkedIn). Od kilku lat jest także stosowana przez polskie firmy, jak Allegro, OLX, czy Gazeta.pl.

Klasyczna metoda OKR definiuje inspirujące cele, mierzalne rezultaty oraz konkretne akcje (np. projekty, inicjatywy lub zadania) umożliwiające uzyskanie rezultatów. Może być stosowana na poziomie firmy, jej obszarów biznesowych i/lub zespołu.

Klasyczna metoda OKR powinna umożliwić osiągnięcie:

 • Spójności celów w układzie pionowym (hierarchia komórek firmy), jak i poziomym (między komórkami na tym samym poziomie)
 • Zaangażowania i współpracy obszarów biznesowych, zespołów i pracowników
 • Zwinności biznesowej (ang. business agility) na skutek szybkiej adaptacji do zmieniającej się sytuacji biznesowej

Niestety w praktyce klasyczna metoda OKR często nie prowadzi do w/w spodziewanych rezultatów. Dlatego też wykorzystując swoje doświadczenia z wprowadzania klasycznej metody OKR w różnych firmach proponujemy jej rozszerzenie o kilka istotnych zagadnień, ułatwiających uzyskanie oczekiwanych korzyści.

Przedmiotem warsztatu przeznaczonego dla menedżerów, specjalistów i zespołów przygotowujących się do wprowadzenia efektywnego zarządzania celami w swoich firmach i organizacjach jest rozszerzona metoda OKR, nazywana przez nas Pragmatyczne OKRy.

 

Cele warsztatu:

 • Poznanie podejścia Pragmatyczne OKRy (autorskiego rozszerzenia klasycznej metody) oraz procesu OKR-owego (planowanie, przegląd, podsumowanie)
 • Przećwiczenie tworzenia OKR-ów: zarówno Osiągnięcia (Objective) jak i rożnych typów Kluczowych Rezultatów (KR) i poznanie wskazówek dla ich efektywnego definiowania
 • Przygotowanie 1-szej wersji celów (OKR-ów) dla własnego środowiska pracy
 • Zdobycie wskazówek do praktycznego wprowadzenia i operacyjnego stosowania metody OKR w swoim środowisku biznesowym/prac

 

Odbiorcy warsztatu:

Decydenci, menedżerowie, zespoły przygotowujące się do wprowadzenia efektywnego zarządzania celami w swoich firmach i organizacjach.

 

Program warsztatu:

 1. Podejście do skutecznego zarządzania celami w środowisku VUCA
 2. Pragmatyczne OKRy - autorskie rozszerzenie metody OKR (Objective Key Results): podstawowe elementy
 • Cele i kluczowe rezultaty różnych typów
 • Kroki procesu OKR-owego
 • Przykłady OKR-ów, w tym KR-ów różnych typów
 1. Warunki niezbędne dla uzyskania rezultatów z wprowadzenia i stosowania [skuteczności i efektywności] podejścia Pragmatyczne OKRy
 2. Kluczowe Rezultaty: typy i ich zastosowanie
 3. Inne elementy autorskiego rozszerzenia metody OKR
 4. Proces OKR-owy: podstawowe elementy
 • Planowanie i uzgadnianie OKR-ów
 • Przeglądy i analizy stanu OKR-ów
 1. Ćwiczenia dotyczące tworzenia celów (OKR-ów)
 2. Wskazówki dotyczące wprowadzania podejścia Pragmatyczne OKRy
 3. Podsumowanie warsztatu

 

Organizacja warsztatu

Czas trwania: 1 dzień, godz. 9:00 – 17:00 (w tym przerwy).

Tryb warsztatu: on-line.

Warsztat może być także przeprowadzony na zamówienie firmy dla zespołu jej menedżerów i/lub pracowników (stacjonarnie lub on-line).

 

Warsztat prowadzi: dr Jerzy Stawicki

 

Drugi nasz warsztat dotyczący podejścia Pragmatyczne OKRy

Firmom i/lub zespołom aktualnie wprowadzającym i zaczynającym stosować klasyczną metodę OKR proponujemy warsztat: Skuteczne i efektywne zarządzanie celami rozszerzoną metodą OKR – jak działać pozwalający na efektywniejsze zarządzanie celami niż w klasycznej metodzie OKR.

 

Znajdź nas na Linked In!