Warsztat: Skuteczne i efektywne zarządzanie celami rozszerzoną metodą OKR – jak działać

Skuteczne zarządzanie celami to jeden z najważniejszych fundamentów efektywnego funkcjonowania firm.  W czasach zmienności i niepewności, określanych akronimem VUCA, niezbędne jest zwinne i adaptacyjne podejście do zarządzania celami.

Najczęściej stosowane obecnie podejście do zwinnego zarządzania celami to klasyczna metoda OKR (Objectives & Key Results), definiująca inspirujące cele, mierzalne rezultaty oraz konkretne akcje (np. projekty, inicjatywy lub zadania) umożliwiające uzyskanie tych rezultatów.

Niestety w praktyce klasyczna metoda OKR często nie prowadzi do w/w spodziewanych rezultatów. Dlatego też wykorzystując swoje doświadczenia z wprowadzania klasycznej metody OKR proponujemy jej rozszerzenie o kilka niezwykle ważnych zagadnień, tak by faktycznie uzyskać spodziewane korzyści.

Przedmiotem warsztatu przeznaczonego dla menedżerów, specjalistów i zespołów aktualnie wprowadzających i/lub zaczynających stosować metodę OKR jest rozszerzona metoda OKR, nazywana przez nas Pragmatyczne OKRy, eliminująca różne słabe punkty metody klasycznej.

 

Cele warsztatu:

  • Poznanie i przećwiczenie autorskiego rozszerzenia klasycznej metody OKR
  • Poszerzenie i pogłębienie wiedzy o kompleksowym procesie zarządzania celami (od strategii, poprzez planowanie, przeglądy do okresowych podsumowań)
  • Wymiana doświadczeń praktycznych oraz zdobycie wskazówek i rad dotyczących efektywnego i skutecznego zarządzania celami rozszerzoną metodą OKR

 

Odbiorcy warsztatu:

Decydenci, menedżerowie, zespoły z firm aktualnie wprowadzających i/lub zaczynających stosować metodę OKR

 

Program warsztatu:

1. Praktyczne wyzwania i problemy napotkane przez uczestników podczas wprowadzania i stosowania klasycznej metody OKR w ich firmach

2. Rozszerzona metoda OKR (Objective Key Results)

  • Przypomnienie elementów klasycznej metody OKR
  • Autorskie rozszerzenia klasycznej metody OKR

3. Analiza i dyskusja celów (OKR-ów) zdefiniowanych w swoim środowisku przez uczestników warsztatu

  • Przedstawienie OKR-ów uczestników warsztatu
  • Analiza, dyskusja, udoskonalenia i wnioski praktyczne

4. Typy Kluczowych Rezultatów i ich praktyczne zastosowanie

5. Inne rozszerzenia i ich praktyczne zastosowanie

6. Proces zarządzania celami wg rozszerzonej metody OKR

7. Wykorzystanie platformy Businessmap (dawniej Kanbanize)do zarządzania celami w połączeniu z zarządzaniem projektami i pracami

8. Podsumowanie warsztatu

 

Organizacja warsztatu

Czas trwania: 1 dzień, godz. 9:00 – 17:00 (w tym przerwy).

Tryb warsztatu: on-line.

Warsztat może być także przeprowadzony na zamówienie firmy dla zespołu jej menedżerów i/lub pracowników (stacjonarnie lub on-line).

 

Warsztat prowadzi: dr Jerzy Stawicki

 

Drugi nasz warsztat dotyczący podejścia Pragmatyczne OKRy

Firmom i/lub zespołom aktualnie przygotowującym się do wprowadzenia efektywnego zarządzania celami w swoich firmach i organizacjach proponujemy warsztat: Skuteczne i efektywne zarządzanie celami rozszerzoną metodą OKR – jak zacząć  pozwalający na efektywniejsze rozpoczęcie zarządzania celami niż w klasycznej metodzie OKR.

 

Znajdź nas na Linked In!