CAPM®-Prep Przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego CAPM®

Certified Associate in Project Management (CAPM)® to certyfikat PMI®, potwierdzający wiedzę z obszaru zarządzania projektami.

Cel szkolenia

 • Ugruntowanie wiedzy w zakresie standardu PMBOK® Guide
 • Skuteczne przygotowanie uczestników do zdania egzaminu CAPM® m.in. poprzez stworzenie indywidualnego planu nauki po zakończeniu kursu
 • Wyposażenie uczestników w wiedzę na temat kluczowych wytycznych do nauki i zdania egzaminu
 • Przekazanie niezbędnych informacji w zakresie wymaganego na egzaminie standardu kodu etycznego PMI®

Korzyści dla uczestników:

 • Możliwość sprawdzenia wiedzy początkowej dzięki ankiecie wstępnej oraz jej weryfikacja na kolejnych etapach nauki – po każdym dniu warsztatu
 • Tips & Tricks – przekazanie uczestnikom praktycznych rad jak najlepiej przygotować się do egzaminu
 • Indywidualne planowanie ścieżki nauki podczas szkolenia - dopasowanie zakresu szkolenia do aktualnego poziomu wiedzy każdej z osób
 • Wsparcie trenerów z wieloletnim doświadczeniem w rozwoju Kierowników Projektów – szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń przygotowujących do egzaminu CAPM®  (ponad 40 dni szkoleń przeprowadzonych w ostatnim roku)
 • Zapewnienie dalszej ścieżki rozwoju w obszarze zarządzania projektami w zakresie PMI®

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób:

 • mających doświadczenie w zarządzaniu projektami i chcących zweryfikować swoją wiedzę pod kątem standardu PMBOK® Guide
 • które pragną poszerzyć wiedzę z zarządzania projektami
 • przygotowujących się do egzaminu CAPM®
 • aktualnie nie spełniających wymaganego w procesie certyfikacji doświadczenia, ale mogące je uzyskać w przeciągu najbliższych 6 miesięcy.

Program szkolenia

Dzień pierwszy

 • Wprowadzenie do szkolenia
  • Przedstawienie celów i programu szkolenia
  • Ćwiczenia integracyjne
  • Podejście PMI® do zarządzania projektami
 • Test wejściowy
  • Mini test przedstawiający pytania egzaminacyjne
  • Omówienie wyników i typów pytań dostępnych na egzaminie
 • Proces składania wniosku o egzamin
  • Wymogi certyfikacyjne i zasady ich spełnienia
  • Proces składania wniosków
  • Jak przygotować się do audytu PMI®
  • Najlepsze praktyki ze składania wniosku
 • Wprowadzenie do PMBOK® Guide
  • Kluczowe definicje, narzędzia i techniki
  • Kluczowe role w zarządzaniu projektami
  • Typy organizacji
  • Nowy standard PMBOK® Guide – omówienie zmian
  • Grupy Procesów PMI®
  • Obszary wiedzy PMBOK® Guide
  • Cykl życia projektu według PMI®
 • Zarządzanie integracją
  • Przedstawienie idei obszaru
  • Przygotowanie karty projektu
  • Przygotowanie planu projektu
  • Kierowanie i zarządzanie realizacją projektu
  • Monitorowanie i kontrola prac w projekcie
  • Przeprowadzenie zintegrowanej kontroli zmian
  • Zamknięcie projektu lub etapu
  • Test końcowy z obszaru
 • Zarządzenie zakresem
  • Przedstawienie idei obszaru
  • Planowanie zarządzania zakresem w projekcie
  • Zbieranie wymagań
  • Opracowanie zakresu projektu
  • Tworzenie struktury podziału prac (WBS)
  • Walidacja zakresu
  • Kontrolowanie zakresu
  • Test końcowy z obszaru

Dzień drugi

 • Zarządzanie czasem
  • Przedstawienie idei obszaru
  • Planowanie zarządzania czasem w projekcie
  • Zdefiniowanie zadań w projekcie
  • Zdefiniowanie kolejności zadań
  • Szacowanie zasobów
  • Szacowanie czasu trwania zadań
  • Opracowanie harmonogramu
  • Kontrolowanie harmonogramu
  • Test końcowy z obszaru
 • Zarządzanie kosztami
  • Przedstawienie idei obszaru
  • Planowanie zarządzania kosztami w projekcie
  • Szacowanie kosztów zadań
  • Określanie budżetu projektu
  • Kontrolowanie kosztów
  • Earned Value – metoda określania statusu projektu
  • Test końcowy z obszaru
 • Zarządzanie jakością
  • Przedstawienie idei obszaru
  • Planowanie jakości
  • Zapewnienie jakości
  • Kontrola jakości
  • Test końcowy z obszaru
 • Zarządzanie zasobami
  • Przedstawienie idei obszaru
  • Plan zarządzania zasobami w projekcie
  • Pozyskiwanie zespołu
  • Budowa i rozwój zespołu
  • Zarządzanie zespołem w projekcie
  • Test końcowy z obszaru
 • Zarządzanie komunikacją
  • Przedstawienie idei obszaru
  • Planowanie komunikacji
  • Zarządzanie komunikacją w projekcie
  • Kontrola komunikacji w projekcie
  • Test końcowy z obszaru

Dzień trzeci

 • Zarządzanie ryzykiem
  • Przedstawienie idei obszaru
  • Plan zarządzania ryzykiem w projekcie
  • Identyfikacja ryzyk
  • Jakościowa analiza ryzyka
  • Ilościowa analiza ryzyka
  • Planowanie reakcji na ryzyko
  • Monitorowanie i kontrola ryzyka
  • Test końcowy z obszaru
 • Zarządzanie dostawcami
  • Przedstawienie idei obszaru
  • Planowanie zamówień
  • Realizacja zamówień
  • Administracja zamówieniami
  • Zamykanie zamówień
  • Test końcowy z obszaru
 • Zarządzanie interesariuszami
  • Identyfikacja interesariuszy projektu
  • Planowanie strategii zarządzania interesariuszami
  • Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy
  • Kontrola zaangażowania interesariuszy
  • Test końcowy z obszaru
 • Tips & Tricks
  • Najczęściej popełniane błędy
  • Typy pytań i jak się do nich przygotować
  • Strategia zdawania egzaminu
  • Rady praktyczne z jakich materiałów korzystać
 • Podsumowanie wyników egzaminów cząstkowych
  • Prezentacja wyników 3-dniowego szkolenia
  • Omówienie wyników grupy i indywidualnych osób które zdały egzamin testowy podczas szkolenia
 • Pytania i dyskusje
 • Przygotowanie planu indywidualnej nauki
  • Omówienie najsłabszych obszarów
  • Ustalenie terminów ew. nauki i podejścia do egzaminu

Metody szkoleniowe:

Program został przygotowany na podstawie wieloletnich doświadczeń trenerów w zakresie zarządzania projektami oraz w zakresie indywidualnego rozwoju Kierowników Projektów.

Szkolenie jest prowadzone w formie ćwiczeń i warsztatów (liczne case studies) z elementami wykładu i dodatkowo zawiera również wiele innowacyjnych metod nauczania (m.in. Puzzle, fiszki ułatwiające indywidualną naukę oraz powtórki przed egzaminem).

Dzięki ankiecie wstępnej, licznym testom cząstkowym oraz finalnym egzaminie próbnym, uczestnicy szkolenia będą mogli efektywnie przygotować się do egzaminu oraz zakończyć szkolenie z indywidualnym planem przygotowania do egzaminu CAPM®.

Na koniec każdego dnia szkolenia przewidziany jest czas na podsumowania zdobytej wiedzy, która następnego dnia rano jest utrwalona przez powtórzenie omówionego do tej pory materiału.

W trakcie warsztatu stosujemy sprawdzony podręcznik przygotowujący do certyfikacji PMI®

Termin i organizacja szkolenia

Szkolenie odbywa się w Warszawie.

Zajęcia trwają od 9:00 do 17:00. Każdego dnia przewidziana jest godzinna przerwa obiadowa i przerwy kawowe.

Wielkość grupy maksymalnie 8 osób.

Koszty

Koszt szkolenia stacjonarnego wynosi 3900 PLN+ 23% VAT od osoby.

Cenę szkolenia wirtualnego ustalamy indywidualnie, prosimy o kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W cenie szkolenia:

 • Certyfikat potwierdzający 21 godzin formalnej edukacji (contact hours) w zakresie zarządzania projektami
 • Podręczniki
 • Mapa procesów PMBOK® Guide – dzięki graficznej prezentacji ułatwia zrozumienie zależności miedzy poszczególnymi procesami, etapami, narzędziami, produktami metodyki PM.
 • Karta grup procesów i obszarów wiedzy PMBOK® Guide – podręczne zestawienie procesów w danym obszarze i ich najważniejszych materiałów na wyjściu
 • Schematy procesów PMBOK® Guide z obszaru Reporting oraz Deliverables
 • Fiszki procesów w wersji elektronicznej
 • Fiszki „Inputs, T&T, Outputs” w wersji elektronicznej – przedstawiające szczegółowo każdy z procesów, z jego materiałami na wejściu, narzędziami i technikami oraz materiałami na wyjściu
 • Zestawienie komponentów Planu Zarządzania Projektem
 • Zestawienie wskaźników i wzorów EVM (Earned Value Method)
 • Materiał szkoleniowy, drukowany czyli ok 200 stron zawierających prezentację, ćwiczenia i testy
 • Obiad oraz poczęstunek w przerwach szkolenia

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzi Maciej Bodych.

Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie 21 PDU (Professional Development Unit). Ilość punktów PDU przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management – 17, Leadership – 2, Business & Strategic skills – 2.


 

PMI, PMP, PMBOK, and the PMI Registered Education Provider logo are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

Znajdź nas na Linked In!