Budowa Systemu Zwinnego Zarządzania Projektami SZZP - konsultacje i wsparcie

Wiedza metodyczna zdobywana w ramach Akademii byłaby - bez jej praktycznego zastosowania - naprawdę niewiele warta.

Akademia Flow4Results umożliwia więc natychmiastowe – czyli zaraz po zdobyciu w 1-szej i 2-giej sesji dawki wiedzy metodycznej – jej zastosowanie w praktyce, w kontekście Twojego zespołu i/lub projektu. To zastosowanie polega na zbudowaniu w ramach Akademii systemu pracy i zarządzania (nazywanego przez nas Systemem Zwinnego Zarządzania Projektami; w skrócie SZZP) właśnie dla Twojego zespołu i/lub projektu, z wykorzystaniem platformy informatycznej Businessmap (znanej wcześniej jako Kanbanize).

Twoim – a najlepiej Waszym - pierwszym zadaniem w ramach budowy SZZP będzie więc stworzenie fundamentów SZZP, obejmujących:

 • Tablice zawierające proces projektowy, realizowanymi na poziomie zespołu, czyli jego fazy odpowiadające kolumnom tablicy Kanbanowej
 • Tablicę lub tablice zarządcze wykorzystywane przez kierownika projektu do zarządzania projektem na jego poziomie
 • Różne rodzaje prac wchodzących w zakres projektu, jak epiki lub pakiety robocze, czy historyjki użytkownika lub elementarne zadania.

Napisałem „Waszym”, gdyż najbardziej efektywną metodą budowy SZZP jest praca w małym 2-3 osobowym zespole. Dlatego też bardzo rekomendujemy, by z jednej firmy lub organizacji w Akademii uczestniczyły właśnie 2-3 osoby.

Kolejne kroki budowy Twojego – lub Waszego – SZZP w ramach platformy Businessmap dotyczyć będą jego rozszerzania , uzupełnianie i modyfikowania, w tym o takie elementy, jak:

 • Sub-kolumny faz procesu dla prac w realizacji (ang. doing) oraz prac zrealizowanych (ang. done)
 • Limity prac w toku
 • Bardziej szczegółowe opisanie i zwizualizowanie (np. kolorami) różnych rodzajów prac
 • Dodanie zasad realizacji prac, jak i zasad podejmowania decyzji
 • Zdefiniowanie i dodanie blokerów różnego typu, jak i innych „znaczków” ułatwiających zarządzanie
 • Zdefiniowanie i dodanie różnych mierników wspomagających zarządzanie
 • Zbudowanie dashboardów menedżerskich dla kierownika projektu oraz – jeśli macie taką potrzebę – także dla innych szczebli zarządzania
 • Oraz wiele innych, wynikających z Twoich/Waszych potrzeb elementów.

Wiedzę dotyczącą w/w elementów będziecie zdobywali podczas kolejnych sesji Akademii.

Wasze potrzeby biznesowe dotyczące budowanego SZZP, jak i zdobywana wiedza to jedno. Dla zbudowanie profesjonalnego SZZP potrzebne będzie – tak wynika z naszych wieloletnich doświadczeń – wsparcie i konsultacje z naszej – czyli prowadzących Akademię konsultantów/trenerów – strony.

Wsparcie i konsultacje i coaching zwykle dotyczą:

 • Funkcjonalności i możliwości platformy Businessmap
 • Praktycznego zastosowania zasad i praktyk Flow na poziomie:
  • Zespołu projektowego/produktowego
  • Projektu
  • Portfela projektów
 • Wprowadzania w firmie zasad i praktyk Flow oraz budowania i rozwijania SZZP.