Kursy on-line Akademii Flow4Results i konsultacje

Prawdziwe kursy on-line z obszaru zwinnego zarządzania projektami, produktami i pracami, dostępne w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu, dostępne w dowolnym momencie.

Lista kursów:

Konsultacje on-line – dla uczestników kursów on-line, pomoc w przełożeniu wiedzy z kursów na praktyczne działania w środowisku Firmy,  w zdefiniowanym wymiarze godzin.