Współpraca PMI i IPMA - PM Network wrzesień 2003

PMI i IPMA podpisały "Dokument zasad" (Statement of priciples - SOP). Wrześniowy numer magazynu PM Network zawiera rozmowę z Debbie O Bray, przewodniczącą PMI Board of Directors i Milesem Shepherdem, prezydentem IPMA na temat wzmocnienia współpracy obu tych organizacji skupiających project managerów.

Znajdź nas na Linked In!