Warsztat kierownika projektu: praktyki tradycyjne i zwinne

Dwa światy zarządzania projektami: dominujący coraz bardziej w projektach IT świat metod zwinnych oraz świat metod tradycyjnych, z metodami i technikami stosowanymi od wielu lat to rzeczywistość projektowa XXI wieku. Czy faktycznie metody zwinne wkroczą do innych typów projektów, a metody tradycyjne odejdą do lamusa? Naszym zdaniem przyszłość to integracja tych podejść. Tool-box project managera powinien więc zawierać metody, techniki i podejścia wywodzące się z obu tych światów. I dlatego stworzyliśmy szkolenie pokazujące najlepsze praktyki, metody i techniki z obu tych światów.

Adresaci szkolenia

Kierownicy projektów pragnący pogłębić wiedzę w zakresie zarządzania projektami, rozszerzyć swój warsztat, tak by znać i stosować najlepsze praktyki zarządzania projektami, pochodzące zarówno z tradycyjnego, jak i zwinnego zarządzania projektami i dodatkowo metody związane z łańcuchem krytycznym.

Cele szkolenia

 • Usystematyzowanie, względnie poszerzenie wiedzy metodycznej i praktycznej z zakresu zarządzania projektami, zawartej w standardach i podejściach do zarządzania projektami, zarówno w metodach tradycyjnych, jak i metodach zwinnych (ang. Agile) oraz związanej z praktycznymi doświadczeniami projektowymi trenera
 • Poznanie dobrych praktyk zarządzania projektami dotyczących całego cyklu życia projektu (od inicjowania, poprzez planowanie, monitorowanie, do zamykania)
 • Identyfikacja tych metod i technik zarządzania projektami, które w największym stopniu mogą znaleźć zastosowanie w projektach zarządzanych przez uczestników szkolenia

Program szkolenia

Szkolenie "Warsztat kierownika projektu: praktyki tradycyjne i zwinne" obejmuje przedstawienie i przećwiczenie dobrych praktyk zarządzania projektami zawartych w:

 1. Tradycyjnych metodykach zarządzania projektami, na przykład bazujących na standardzie PMBOK® Guide
 2. Zwinnych metodach zarządzania projektami (metody Agile, Scrum, Kanban).
 3. Metodzie Łańcucha Krytycznego

Tematy szkolenia

Stosowane podejścia do zarządzania projektem – przegląd "z lotu ptaka":

 • Tradycyjne zarządzanie projektem na przykładzie standardu PMBOK® Guide
 • Zarządzanie projektem metodą Łańcucha Krytycznego
 • Agile Project Management
 • Różne podejścia do zarządzania projektem w praktyce

Inicjowanie projektu:

 • Karta Projektu
 • Inne elementy inicjowania projektu

Planowanie zakresu projektu z wykorzystaniem różnych metod zarządzania projektami:

 • Plan projektu i jego elementy
 • Wymagania i ich charakterystyka
 • Zakres projektu: wymagania, Struktura Podziału Pracy (ang. WBS)
  • Zbieranie wymagań i zarządzanie wymaganiami
  • Struktura podziału pracy
  • Pakiet roboczy
  • Zakres projektu w metodach zwinnych
 • Dobre praktyki planowania zakresu

 

Szacowanie zakresu prac do wykonania:

 • Metody podejścia do szacowania prac
 • Agresywne szacowanie prac w metodzie Łańcucha Krytycznego
 • Szacowanie w metodach zwinnych
 • Poker planistyczny
 • Dobre praktyki szacowania prac projektu
 • Szacowanie budżetu projektu

Budowa harmonogramu projektu z wykorzystaniem metod tradycyjnych i metody Łańcucha Krytycznego:

 

 • Wyzwania harmonogramowania projektu
 • Rodzaje harmonogramów w zarządzaniu projektem:
  • Poziomy planowania
  • Harmonogram projektu
  • Harmonogram etapu
 • Budowanie harmonogramu projektu z wykorzystaniem metod tradycyjnych i metody Łańcucha Krytycznego
  • Harmonogram projektu
  • Harmonogram etapu
  • Budowa harmonogramu projektu i etapu
 • Optymalizacja harmonogramu – techniki do wykorzystania przez kierownika projektu

Planowanie Agile:

 • Planowanie projektu/wydania
 • Planowanie iteracji
 • Dobre praktyki planowania Agile
 • Metoda Kanban

Komunikacja i zarządzanie ryzykiem w projekcie:

 • Metody komunikacji tradycyjnej i zwinnej
 • Zarządzanie ryzykiem

Monitorowanie projektu:

 • Procesy realizacji i monitorowania projektu
 • Monitorowanie projektu - podstawowe zasady i techniki:
  • Generalne podejście do monitorowania projektu
  • Zbieranie informacji do monitorowania projektu – stosowane podejścia i praktyki
 • Techniki monitorowania projektu w różnych metodach zarządzania projektem:
  • Metoda Earned Value
  • Zarządzanie buforami w metodzie Łańcucha Krytycznego
  • Monitorowanie projektu w metodach zwinnych
 • Zarządzanie zmianami w projekcie

Zamykanie projektu

Formuła szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatu, łączącego prezentacje metod i technik zarządzania projektami pochodzących z podejść tradycyjnych i zwinnych, ćwiczenia praktyczne dotyczące konkretnego projektu, bazującego na rzeczywistym przykładzie oraz inspirujące dyskusje i wymianę praktycznych doświadczeń uczestników szkolenia.

Terminy i organizacja szkolenia

Szkolenie odbywa się on-line lub stacjonarnie na zamówienie dla firm.

Dodatkowe informacje

Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie 21 PDU (Professional Development Unit). Ilość punktów PDU przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management – 18.00, Leadership – 2.00, Business & Strategic skills – 1.00.

 

 

 

 

 

 

Znajdź nas na Linked In!