CCPM Zaawansowane praktyki zarządzania projektem i portfelem projektów z wykorzystaniem TOC i CCPM

Zastanawiasz się jak można zrealizować projekty krócej i taniej, z większą pewnością dotrzymania obiecanego klientowi terminu? Chcielibyście w swojej organizacji realizować więcej projektów, bez zwiększania zasobów? Na tym szkoleniu dowiesz się jak wykorzystać Zarządzanie Ograniczeniami i metodę Łańcucha Krytycznego do osiągnięcia tych właśnie celów.

Cele szkolenia

 • Przedstawienie zaawansowanych praktyk zarządzania projektem i portfelem projektów z wykorzystaniem Zarządzania Ograniczeniami (ang. Theory of Constraints) i Łańcucha Krytycznego
 • Zainspirowanie uczestników do wdrożeń metody Łańcucha Krytycznego w swoich firmach
 • Zapewnienie przygody intelektualnej i możliwości poznania najnowszych podejść stosowanych w zarządzaniu projektami

Adresaci

 • Kadra kierownicza odpowiedzialna za inicjowanie i nadzór nad projektami i portfelem projektów oraz kierownicy projektów, pragnący poznać nowe podejścia do zarządzania projektami i portfelem projektów
 • Uczestnicy siedmiu edycji szkolenia "Zarządzanie projektami metodą Łańcucha Krytycznego", prowadzonego w okresie 2004-2008, pragnący rozszerzyć swoją wiedzę i zdobyć nowe umiejętności praktyczne związane z zarządzaniem projektem i portfelem projektów

Zastosowanie metody Łańcucha Krytycznego umożliwiło przedsiębiorstwom na całym świecie (takim jak Intel, Seagate, Lucent Technologies i innym) uzyskanie wymiernych korzyści finansowych dzięki:

 • Znacznemu zwiększeniu ilości prowadzonych projektów – nawet o 100%, bez angażowania dodatkowych zasobów
 • Wzrostowi terminowości realizowanych projektów – powyżej 95%
 • Kończeniu projektów w zaplanowanych budżetach
 • Rozpoczynaniu działań w najpóźniejszym możliwym momencie bez zagrożenia terminu realizacji
 • Obniżeniu kosztów poprzez zmniejszenie ilości prac w toku związanych z projektami

Wiedza zdobyta na szkoleniu pozwoli uczestnikom na dokonanie znaczących usprawnień w obszarze zarządzania projektami.

Program szkolenia

1. Zarządzanie portfelem projektów:

 • Portfel projektów i zarządzanie portfelem projektów
 • Procesy zarządzania portfelem projektów wg standardu PMI®
 • Kryteria tworzenia portfela projektów
 • Zasób strategiczny – ograniczenie w środowisku wielo-projektowym
 • Priorytet strategiczny projektu

2. Budowa harmonogramu projektu metodą Łańcucha Krytycznego

 • Podstawowe koncepcje Zarządzania Ograniczeniami (ang. Theory Of Constraints)
 • Prawo Parkinsona i Syndrom Studenta w zarządzaniu projektem
 • Kroki budowy harmonogramu projektu metodą Łańcucha Krytycznego
 • Typy buforów projektowych
 • Metody określania wielkości buforów
 • Bufor kosztowy

3. Optymalizacja harmonogramu projektu

 • Budowa sieci projektu metodą Network Building Process
 • Metody skracania harmonogramu
 • Metody optymalizacji harmonogramu zgodnie z 5-cioma krokami usprawniania wg TOC

4. Planowanie portfela projektów

 • Eksploatacja ograniczenia – podstawa budowy harmonogramu projektów w portfelu
 • Zła wielozadaniowość i jej wpływ na realizację projektów
 • Gra "Monety" – zła wielozadaniowość w praktyce
 • Budowa harmonogramu projektów w portfelu
 • Bufor zdolności i jego znaczenie praktyczne
 • Zasady zarządzania projektami wg TOC

5. Realizacja i kontrola projektu poprzez zarządzanie buforami w środowisku jedno-projektowym

 • Zasada sztafety
 • Priorytety operacyjne dla zasobów pracujących w projekcie
 • Zarządzanie buforami – teoria i praktyka
 • Plan naprawy bufora (Buffer recovery plan) – podstawowe narzędzie kierownika projektu

6. Realizacja oraz kontrola projektów poprzez zarządzanie buforami w środowisku wielo-projektowym:

 • Operacyjne zarządzanie portfelem projektów w środowisku wielo-projektowym:
 • Zarządzanie portfelem projektów
 • Zarządzanie projektem
 • Zarządzanie zadaniami projektowymi
 • Gra "Monety" – harmonogram wielu projektów zbudowany wg zasad TOC
 • Decydenci i decyzje w systemie wielo-projektowym (w portfelu projektów)

7. Zachowania głównych udziałowców projektów i portfela projektów

 • Psychologia zachowań
 • Aktorzy zarządzania portfelem projektów i projektem oraz ich zachowania
 • Metody eliminacji "złej wielo-zadaniowości"

8. Praktyka – doświadczenia firm stosujących podejście TOC oraz metodę Łańcucha Krytycznego w zarządzaniu projektem i portfelem projektów

Metoda szkolenia

 • Szkolenie prowadzone jest metodami aktywnymi i interaktywnymi: wykład, warsztat - ćwiczenia w grupach,
 • Ćwiczenia symulacyjne, inspirujące dyskusje oraz sesje pytań i odpowiedzi.

Organizacja i terminy szkolenia

Szkolenie odbywa się on-line lub stacjonarnie na zamówienie dla firm.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzą Jerzy Stawicki i Daniel Wojewódzki posiadający, unikalne na rynku polskim, doświadczenie w zakresie stosowania metody Łańcuch Krytyczny oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami.

Udział w szkoleniu pozwala uzyskać kredyt 14 PDU na potrzeby odnowienia certyfikacji PMP®.

 

 

Znajdź nas na Linked In!