Warsztat z symulacją: Ster na cel

Warsztat Ster na cel z grą symulacyjną dotyczy niezwykle istotnego wyzwania praktycznego wielu firm:

 • Jak efektywnie i skutecznie powiązać cele biznesowe firmy z portfelem jej projektów oraz z poszczególnymi projektami, realizowanymi przez kilkuosobowy zespół projektowy.

Podczas warsztatu jego uczestnicy poznają oraz doświadczą i przećwiczą – podczas gry symulacyjnej - zasady i praktyki pracy i zarządzania pozwalające na:

 • Skuteczne powiązanie i synchronizację celów firmy z portfelem jej projektów oraz z poszczególnymi projektami, realizowanymi przez kilkuosobowy zespół projektowy
 • Efektywną współpracę między kadrą zarządzającą, określającą cele firmy, kierownikami projektów oraz zespołem projektowym
 • Mądrą i inteligentną analizę porównawczą uzyskiwanych rezultatów biznesowych z zaawansowaniem prac projektowych i wyciąganie praktycznych wniosków
 • Efektywną współpracę kierowników projektów z zespołem projektowym
 • Przewidywalne i efektywne oraz zgodne ze strategią firmy dostarczanie wartości jej klientom przez zespół projektowy
 • Zbudowanie efektywnego, skutecznego i przyjaznego pracownikom systemu zarządzania obejmującego: cele biznesowe firmy, portfel jej projektów oraz poszczególne projekty i ich zadania

Różnorodne formy pracy podczas warsztatu

Te różnorodne formy pracy to:

 • Zwięzłe prezentacje tematów warsztatu
 • Gra symulacyjna, wykorzystująca platformę Businessmap, w trakcie której niezbędna jest też ręczna praca członków zespołu projektowego
 • Ćwiczenia realizowane indywidualnie lub w kilkuosobowych zespołach
 • Wymiana wniosków, refleksji i doświadczeń dotyczących zarówno tematów warsztatu, jak i środowiska pracy uczestników.

Zdobywanie wiedzy i doświadczenia drogą wspólnej pracy i … zabawy, jak głosiła reklama znanej firmy: to jest to.

 

Warsztat adresowany jest do:

 • Zespołów reprezentujących jedną firmę, obejmujących:
  • Przedstawicieli kadry zarządzającej najwyższych poziomów
  • Kierowników projektów i/lub kierownictwo PMO lub działu zarządzania projektami
 • Członków zespołów projektowych (realizacyjnych)

A także dla indywidualnych osób:

 • Kadry zarządzającej najwyższych poziomów
 • Menedżerów ds. Portfela Projektów
 • Kierowników projektów i/lub kierownictwo PMO lub działu zarządzania projektami
 • Menedżerów odpowiadających za rozwój, doskonalenie i optymalizację organizacji oraz produktów - menedżerów odpowiadających za usprawnianie procesów i menedżerów zmian

Agenda warsztatu:

 1. Wyzwania zarządzania i synchronizacji celów firmy z portfelem projektów, poszczególnymi projektami oraz pracą zespołów projektowych w firmach uczestników warsztatu i praktyczne metody radzenia sobie z nimi
 2. Gra symulacyjna Ster na cel – praktyki skutecznego powiązania i synchronizacji celów firmy z portfelem jej projektów oraz z poszczególnymi projektami,
  1. Kontekst i cele symulacji
  1. Symulacja Runda-1: doświadczenie „klasycznego” podejścia i jego konsekwencji, w tym słabych rezultatów
  2. Retrospektywa: wnioski i propozycje dalszego usprawniania systemu pracy i zarządzania w firmie
  3. Symulacja Runda-2: doświadczenie rezultatów i konsekwencji udoskonalonego systemu pracy i zarządzania (zaproponowanego podczas retrospektywy)
  4. Dalsze zastosowania praktyk Flow Management na poziomie portfela projektów i poszczególnych zespołów projektowych
  5. Retrospektywa: wnioski i propozycje dalszego usprawniania systemu projektowego
  6. Symulacja Runda-3: dalsze zastosowania praktyk Flow Management na poziomie portfela projektów i poszczególnych zespołów projektowych
 1. Podsumowanie: Flow Management na poziomie portfela i projektów i uzyskiwanie rezultatów biznesowych
 1. Prezentacja oraz analiza i dyskusja możliwości zastosowania praktyk powiązania i synchronizacji celów firmy z portfelem jej projektów oraz z poszczególnymi projektami
 2. Podsumowanie warsztatu: wnioski praktyczne:
  1. Zestawienie praktyk możliwych do stosowania przez uczestników warsztatu i prowadzących do rezultatów biznesowych oraz do zwinności biznesowej na poziomie całej firmy

Analiza warunków kulturowych i organizacyjnych niezbędnych dla praktycznego wprowadzenia i stosowania tych praktyk.

Organizacja warsztatu: czas trwania i warianty realizacji warsztatu:

Czas trwania warsztatu - warianty:

 • Wariant krótki: 4 godziny (w tym jedna przerwa kawowa)
 • Wariant całodniowy: 1 dzień (8 godzin, w tym przerwy kawowe i lunchowa)

Organizacja warsztatu:

 • Warsztat na zamówienie firmy dla kadry zarządzającej i menedżerów z jednej firmy
 • Warsztat otwarty dla indywidualnych uczestników.

Oba te warianty opisane są poniżej.

Warsztat na zamówienie firmy:

Biorąc pod uwagę do kogo warsztat jest adresowany (opisane powyżej), warsztat dla uczestników z jednej firmy jest bardzo efektywną formą jego realizacji.

W tym wariancie warsztat prowadzony jest w trybie stacjonarnym.

Warsztat trwa 1 dzień, opcjonalnie ½ dnia.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani takim warsztatem dla swojej kadry zarządzającej oraz menedżerów PMO i/lub działu zarządzania projektami i kierowników projektów, to proszę o kontakt via e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Warsztat otwarty:

Prowadzimy też warsztat w formie otwartej, tj. dla indywidualnych, zainteresowanych uczestników.

W tym wariancie warsztat prowadzony jest w trybie on-line i trwa 1 dzień.

Najbliższe terminy warsztatu to:

 • 6 marca 2024
 • 10 kwietnia 2024

Maksymalna liczba uczestników warsztatu otwartego to 12 osób, zaś minimalna to 6 osób.

Wymagania techniczne warsztatu:

Każdy z uczestników warsztatu powinien dysponować swoim laptopem (lub tabletem), gdyż podczas symulacji będziemy korzystali z platformy Businessmap (dawniej Kanbanize) dostępnej w chmurze.

Przed warsztatem uczestnicy zostaną zaproszeni e-mailowo do platformy, w której powinni założyć – na czas warsztatu – swoje konto użytkownika. Po warsztacie konta te zostaną przez prowadzących usunięte.

Co dalej po warsztacie?

Warsztat może stanowić punkt startu do budowania w firmach uczestników warsztatu systemu zarządzania celami biznesowymi, portfelem projektów i projektów, wykorzystującego praktyki Lean, Kanban, TOC, czyli – jak my nazywamy zbiór tych praktyk: Flow Management.

Do budowy takiego systemu – wg naszego doświadczenia - potrzebne są:

 1. Dalsza wiedza dotycząca praktyk Flow Management, którą możemy dostarczyć także w ramach Akademii Flow4Results
 2. Wdrożenie platformy informatycznej implementującej zasady i praktyki Flow Management, rekomendujemy tu platformę Businessmap (dawniej Kanbanize)     i pomagamy przy jej wdrożeniu
 3. Bieżące wsparcie, które realizujemy w ramach doradztwa i konsultacji dotyczących różnych zagadnień Flow Management na poziomie zespołu, projektu, jak i na poziomie portfela projektów oraz celów biznesowych firmy.

Chętnie porozmawiamy o w/w krokach.

Zapraszamy do kontaktu

 

Znajdź nas na Linked In!