Lean Project Management: Osiem zasad sukcesu projektu

Coś zupełnie odmiennego na naszej stronie: książka, a dokładniej książka elektroniczna, czyli e-book "Lean Project Management - Osiem zasad sukcesu projektu", której autorem jest doświadczony ekspert w obszarze zarządzania projektami, wieloletni praktyk, szef Advanced Project Institute Larry Leach.

Książka? Spytacie z pewnością: a czy zarządzania projektami można nauczyć się z książki? A czym ta książka różni się od innych z tego obszaru poza tytułem?

Odpowiedź na pierwsze pytanie jest bardzo prosta: oczywiście zarządzania projektami NIE można nauczyć się z książki, zarządzanie projektami to wiedza i doświadczenie. Ale przecież pamiętacie, co powiedzieliśmy w innym miejscu na naszych stronach i co jest naszym mottem: "pomagamy doskonalić Twoje projekty i Twój biznes projektowy". A lektura mądrej, dobrze napisanej i w dodatku bardzo praktycznej książki NA PEWNO służy zarówno doskonaleniu zarządzania projektami, jak i biznesu projektowego. "Simple as that" - jak mawiają za Oceanem.

Odpowiedź na drugie pytanie jest też prosta, lecz nieco dłuższa.

Zacznijmy od samego tytułu: "Lean Project Management", to w swobodnym tłumaczeniu "Odchudzone zarządzanie projektami". Tytuł więc zarówno w języku polskim, jak i angielskim jest tak samo szokujący. Wiernie jednak oddaje ideę podejścia, zastosowanego wcześniej do zagadnień zarządzania produkcją (tzw. Lean Manufacturing): orientacji tylko na działania przynoszące wartość organizacji i eliminacji wszelkiego marnotrawstwa.

Po drugie książka stanowi unikatowe połączenie podejścia systemowego (holistycznego) do zarządzania projektami i portfelami projektów w organizacji, łącząc profesjonalną wiedzę dotyczącą np. zarządzania ryzykiem, czy harmonogramowania właśnie z podejściem Lean, a także z wywodzącym się z Zarządzania Ograniczeniami (ang. Theory of Constraints – TOC) zarządzaniem projektami metodą Łańcucha Krytycznego. Po prostu znacznej większości z zagadnień prezentowanych w tej książce nie znajdziecie w żadnej innej. Zobaczcie zresztą spis treści tej książki.

Po trzecie wreszcie książka jest bardzo praktyczna i świetnie napisana, ilustrowana wieloma przykładami praktycznymi. I w dodatku – na mocy porozumienia z Larry Leachem – została przetłumaczona przez nas i jest już dostępna w języku polskim.

Już niedługo będziecie mogli zapoznać się zarówno ze spisem treści, jak i fragmentami pierwszego rozdziału "Lean Project Management - Osiem zasad sukcesu projektu".

Naprawdę polecam!  Cena książki 59 PLN

Chyba warto zapoznać się z Lean Project Management zanim zrobią to Wasi konkurenci.