Critical Chain Project Management

Tak – to mój ulubiony temat w zarządzaniu projektami: metoda łańcucha krytycznego. A wywodzi się ona z Zarządzania Ograniczeniami (ang. TOC, czyli Thoery of Constraints), stąd też oba te podejścia znalazły się w jednym miejscu. Co daje metoda łańcucha? Jak realizować więcej projektów bez zwiększania zasobów? Jak stosować i jak wdrażać tą metodę - to  tylko niektóre z pytań zaadresowanych w artykułach tego działu.