Trudne sytuacje w projektach

Nasza najnowsza (luty 2016) propozycja szkoleniowa to warsztat „Trudne sytuacje w projektach”. Jego celem jest dostarczenie doświadczonym kierownikom projektów tych kompetencji i umiejętności, które pozwolą im dokonać analizy trudnych sytuacji w projektach i wybrać najlepszą strategię działania dla tej sytuacji.

 

O warsztacie, jego koncepcji, celach i programie przeczytacie na stronie z opisem szkolenia. Tu chciałbym podzielić się z Wami refleksjami związanymi z genezą tego warsztatu i związanym z tą genezą tematem rozwoju kompetencji doświadczonych kierowników projektów, prowadzących złożone projekty.

W ciągu ostatniego roku kilka już razy rozmawiając z szefami PMO, szefami zespołów kierowników projektów, słyszałem następujące stwierdzenie: ”mam (nasza organizacja ma) doświadczonych kierowników projektów, posiadających certyfikat Project Management Professional (PMP)® lub inne certyfikaty, ze świetnym warsztatem metodycznym. I mam z nimi jeden problem: choć „dowożą” projekty, to także robią sobie w organizacji wrogów, nie potrafią „pociągnąć” zespołu. Wygląda na to, że nie bardzo radzą sobie w sytuacjach wymagających rozumienia interesów, emocji i oczekiwań rożnych interesariuszy projektu, zwłaszcza, gdy w grę wchodzi duża organizacja, z licznymi, często rozproszonymi geograficznie ludźmi”.

Te powtarzające się rozmowy uświadomiły mi, że w modelu rozwoju kompetencji kierownika projektu czegoś istotnego brakuje. Bo chociaż kierownicy projektów zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie tzw. „soft-skills”, to jednak są one niewystarczające do efektywnego i skutecznego radzenia sobie w trudnych sytuacjach dotyczących ludzi w projektach. Moim zdaniem brakuje przynajmniej dwóch rzeczy: po pierwsze zindywidualizowanego, dopasowanego do kontekstu projektowego danej organizacji podejścia do analizy tych trudnych, „miękkich” sytuacji i i wypracowania dla nich rozwiązania. Po drugie w obecnie stosowanych podejściach brakuje takich zagadnień, jak: inteligencja emocjonalna, psychologia konfliktów, analiza i rozumienie interesów stron, umieszczonych w kontekście projektowym danej organizacji i konkretnego projektu.

Jeśli powyższe rozumowanie jest słuszne, oznacza, że mamy swego rodzaju „dziurę” w podejściach do rozwoju kompetencji kierowników projektu. A jak jest taka „dziura”, to trzeba znaleźć metodę jej „zalepienia”. I w ten sposób wracamy do przedstawionego na wstępie tego tekstu warsztatu „Trudne sytuacje w projektach”. Bo właśnie ten warsztat, z którym zresztą eksperymentowaliśmy u naszych klientów w ciągu ostatniego roku, jest naszą odpowiedzią na opisane wyzwanie rozwoju kompetencji doświadczonych kierowników projektów.

Może i Wy w swoich organizacjach chcecie przeprowadzić taki właśnie warsztat?

Znajdź nas na Linked In!