Zarządzanie projektami w środowisku VUCA

Współczesne środowisko biznesowe, w tym także środowisko projektowe określane jest akronimem VUCA tj.:

  • Zmienności (ang. Volatility)
  • Niepewności (ang. Uncertainty)
  • Złożoności (ang. Complexity)
  • Niejednoznaczności (ang. Ambiguity)

W odpowiedzi na wyzwania związane z VUCA praktyka zarządzania projektami w wielu jego obszarach zaczyna wyglądać zupełnie inaczej w stosunku do tradycyjnego zarządzania projektami przedstawionego m.in. w standardzie A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) opracowanym przez Project Management Institute czy metodyce PRINCE2. Te zmiany w zarządzaniu projektami są tylko częścią zmian zachodzących w świecie zarządzania.

Takie nowe lub zmodyfikowane praktyki zarządzania projektem, wyprzedzające często teorię, stanowią więc bogatą inspirację zarówno dla firm i zespołów pozostających nadal w kręgu „tradycyjnego” zarządzania projektem, jak dla nauki zarządzania projektami. Dlatego też – jak sądzę - warto jest– i to jest celem niniejszego cyklu, jaki pojawi się na naszej stronie – zidentyfikować i przedstawić (choćby w skróconej formie, na jaką pozwalają ramy artykułu) najważniejsze zmiany obserwowane w praktyce. Już ponad 25 lat mam możliwość obserwowania tych zmian, jak i bezpośredniego w nich udziału w roli uczestnika działań projektowych w dużych korporacjach, jak i zewnętrznego konsultanta zarządzania projektami. Te moje bezpośrednie doświadczenia praktyczne, wsparte zarówno doświadczeniami moich znajomych menedżerów i kierowników projektów, jak lekturami dotyczących szeroko rozumianego zarządzania projektami, stanowią podstawę niniejszego cyklu.

Nowe podejścia w zarządzaniu projektami, wymuszane niejako przez środowisko VUCA dotyczą m.in. takich zagadnień, jak:

  • Całościowe zarządzanie zbiorem projektów w firmie, czyli system zarządzania projektami
  • Zmiana roli kierownika projektu i wzrastająca samoorganizacja zespołu projektowego
  • Wzrost znaczenia fazy realizacji oraz uczenia się i eksperymentowania, z równoczesnym zmniejszeniem oraz zmianą roli i charakteru planowania
  • Coraz większy zakres stosowania wizualizacji informacji
  • Coraz większy zakres stosowania zarządzania produktem

Powyższe zagadnienia, jak i całościowe spojrzenie na zarządzanie projektami w świecie VUCA będę przedstawiał w kolejnych artykułach cyklu.

Zainteresowani? Pierwszy tekst na temat całościowego zarządzania zbiorem projektów w firmie, czyli systemu zarządzania projektami już wkrótce. Wkrótce, czyli w najbliższą środę 22 maja.

Informacje o kolejnych tekstach cyklu będą pojawiać się na moim profilu na IN. Ciekaw jestem bardzo Waszych refleksji, uwag i komentarzy.

Znajdź nas na Linked In!