Why managers love amber and orange?

Why managers love amber and orange? czyli dlaczego menedżerowie tak trudno przekonują się do samoorganizacji.

Doświadczenie pokazuje, że podejście i sposób myślenia kadry kierowniczej, menedżerów oraz właścicieli firm jest kluczowym warunkiem stworzenia zwinnej - "turkusowej" organizacji bazującej na samoorganizacji pracowników i zespołów. Metafora z kolorami opisana przez Frederica Laloux w książce "Pracować inaczej" opisuje fazy  ewolucji firm i organizacji w kierunku organizacji "zielonej" (empowerment, sterowanie wartościami)  i "turkusowej" bazującej na samoorganizacji. Moje doświadczenia z pracy w kilku organizacjach pokazują, że większość menedżerów i liderów pozostaje nadal na "czerwonym", "bursztynowym" lub "pomarańczowym" poziomie ewolucji, uniemożliwiając tym samym transformację firmy w stronę zwinności i "turkusu".

Tekst autorstwa Jerzego Stawickiego "Why managers love amber and orange?" zamieszczony na portalu neworganising.eu adresuje tytułowe pytanie pokazując główne przyczyny tego stanu i proponuje podejścia do tego problemu. Jeśli chcemy zbudować prawdziwie zwinną i zielono-turkusową organizację, punktem startowym są menedżerowie i przedstawiciele kadry zarządzającej. Powinniśmy jednak rozumieć ich aktualne podejście i mieć metody na jego zmianę.

Znajdź nas na Linked In!