OKR - informacje i wydarzenia

Pamiętacie jeden z cytatów o Kubusiu Puchatku: „Im bardziej Puchatek zaglądał do środka, tym bardziej Prosiaczka tam nie było”. Aktualny stan mojej przygody z OKR-ami mogę  podsumować parafrazą powyższego cytatu: „Im bardziej zajmuję się OKR-ami, tym bardziej odkrywam w nich dodatkowe elementy i inspiracje”.

Dlatego też powstał tekst, który czytacie, a który stanowi – i stanowić będzie także w przyszłości – miejsce referencyjne dla różnych innych tekstów i  informacji o OKR-ach, znajdujących się na stronie JS PROJECT, dla warsztatów dotyczących OKR-ów, konferencji i seminariów, na których prezentowane będą zagadnienia OKR-owe, a także  dla innych stron dotyczących OKR-ów.

Na początek szybkie przypomnienie, czym są OKR-y:

OKR to metoda wspólnego (tj. zarówno przez kadrę zarządzającą, jak i zespoły i pracowników w tych zespołach) określania celów biznesowych jednostek organizacyjnych (np. firmy, działu, zespołu i wreszcie poszczególnych pracowników), okresowego (np. comiesięcznego) przeglądania w jakim stopniu są one realizowane i osiągane oraz okresowego (zwykle kwartalnego) ich podsumowania: spojrzenia w jakim stopniu zostały zrealizowane, w jakim nie, dlaczego tak się stało oraz ustalenia jakie wnioski i lekcje można stąd wyciągnąć. Uogólniając można powiedzieć, że OKR służą do realizacji najważniejszych celów biznesowych i ich adaptacji do zmieniających się warunków, a także do doskonalenia się, do wyjścia z sytuacji status quo, do realizacji ambitnych celów rozwojowych oraz do uczenia się na podstawie analizy uzyskanych wniosków.

Więcej nt. OKR-ów przeczytacie w tekście

OKR – Objectives Key Results, czyli ustalanie celów w duchu Leadership & Management 3.0+ (http://www.jsproject.pl/management-30/873-okr )

Zapraszam też na Warsztat: Skuteczne cele dla firmy i zespołu - OKRy w praktyce. Jeśli jesteście zainteresowani, to możecie zapisać się na warsztat poprzez w/w stronę na jsproject.pl.

OKR-y pojawią się także w programie konferencji New Trends in Project Management 2018 (Gdańsk 23-24 kwietnia 2018) http://ntpm.pl/ :

  • Pierwszego dnia konferencji Jerzy Stawicki prowadzi warsztat : Objectives and Key Results (OKR) - how to use OKR to achieve business agility
  • Drugiego dnia konferencji Adam Cetnerowski przedstawi prezentację: From Vision through OKR to groomed backlog

Znajdź nas na Linked In!