Status PMO w Polsce

Project Management Office (Biuro Zarządzania Projektami) powstaje w coraz większej liczbie polskich firm. Czy wiesz czym te PMO się zajmują, jakie mają problemy, ile liczą osób?

Poniżej przedstawiamy wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczestników V FORUM PMO zorganizowanego przez Institute for International Research w dniach 21-22 kwietnia 2010.

1. PMO w Twojej organizacji - ogólne informacje

A. Ile czasu PMO istnieje w Twojej organizacji:

46,15 %  1 rok lub krócej   
30,77%   Ponad rok, ale krócej niż 2 lata
15,38%   Od 3 do 5 lat
7,69%     Więcej niż 5 lat

B. Ile osób liczy PMO w Twojej organizacji wyłączając kierowników projektów (wg etatów):

19,23%   1 osoba lub mniej
61,54 %   2-3 osoby
11,54%   4-7 osób
7,65%     Więcej niż 7 osób

C. Na jakim szczeblu zarządzania jest umiejscowione Twoje PMO:

53,85%  Bezpośrednio pod Zarządem   
38,46%  Podlega dyrektorowi Pionu
7,65%    Podlega dyrektorowi Działu
0%         Inne umiejscowienie: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Podstawowy obszar działania Twojego PMO:

29,73%   Projekty   
0%          Programy
16,22%   Zarządzanie portfelem projektów
29,73%   Wszystkie trzy obszary w/w wymienione
5,41%     Projekty i programy
18,92%   Projekty i portfele
0%         Programy i portfele

3. Zakres funkcji Twojego PMO(liczba odpowiedzi)4. Jakie są główne problemy budowy i funkcjonowania PMO w Twojej organizacji (dla ilu procent ankietowanych przedstawione zagadnienie stanowi problem - suma procentów jest większa od 100%)

11,11% - Brak lub niewystarczające wsparcie kierownictwa organizacji
22,22% - Brak lub niewystarczające wsparcie na poziomie kierowników projektów
44,44% - Opór na poziomie średniego szczebla zarządzania i/lub uczestników projektów
29,63% - Brak lub niewystarczająca wiara w korzyści biznesowe jakie przyniesie PMO
62,96% - Słaba świadomość zarządzania projektami w organizacji
18,52% - Zbyt szybkie wprowadzenie PMO i/lub zbyt szeroki zakres działań PMO

Inne wymieniane problemy:
•    Jakość raportowania
•    Mało etatów
•    Niedocenianie etapu planowania projektów
•    Próba przerzucenia działań operacyjnych na PMO
•    Opóźnienia w projektach
•    "Opór materii" w zakresie wymagań, uzasadnienia. biznesowego i specyfikacji wymagań
•    Brak systemu motywacyjnego dla kierowników projektów pochodzących z biznesu
•    Konflikty interesów w organizacji, brak synergii i wykorzystywanie PMO
•    Ograniczone zasoby ludzkie    
•    PMO powoływane często w odpowiedzi na bieżące zapotrzebowanie sponsora
•    Brak zasobów PMO do efektywnego, bezpośredniego zarządzania portfelem i projektem oraz równoległego wdrożenia metody
•    Trudność znalezienia rozwiązań IT PPM, które pasowałoby do specyfiki naszej działalności
•    Spadek wartości PMO w cyklu dotychczasowego życia
•    Struktura organizacyjna nie umożliwia kontrolingu i monitoringu projektów na bieżąco
•    Budowana dopiero świadomość istnienia obszaru zarządzania projektami
•    Problem z rozdzieleniem pracy bieżącej (usług) od zarządzania projektem
•    Brak zasobów, np.. Szef PMO prowadzi również projekty jako KP
•    Różne metodyki i sposoby zarządzania projektami


5.    Jakie zagadnienia związane z PMO i zarządzaniem projektami są obecnie najważniejsze dla Twojego PMO (proszę o zaznaczenie punktowej oceny dla każdego zagadnienia, gdzie: 1 - mało ważne, 6 - bardzo ważne), a następnie wybranie 3 najważniejszych):

Średnia: to średnia oceny ważności w skali 1 do 6, gdzie 6 = bardzo ważne.
Istotność określa jaki procent ankietowanych uznał dane zagadnienie za istotne (procenty nie sumują się do 100%).

Ankietę wypełniło 29 osób (nie wszyscy odpowiedzieli na wszystkie pytania), pełniących następujące role w organizacji:

5 osób nadzorujących prace PMO
12 menedżerów PMO
6 pracowników PMO
3 Kierowników Projektu / Programu
3 osoby o innej roli.

W ankiecie wzięli udział uczestnicy V Forum PMO, organizowanego przez International Institute for Research.

Ankietę przygotował i przeprowadził:

Dr Jerzy Stawicki
PMO FORUM NETWORK Regional Coordinator
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Znajdź nas na Linked In!