Zmiany w egzaminie PMP® po 31 sierpnia 2011 – część 1

Jak pewnie wie większość zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu PMP® z dniem 31 sierpnia 2011 ulega niedużej zmianie zakres egzaminu. Jakie jednak są te zmiany? Podejrzewam, że większość tego jednak nie wie. Przybliżę więc na czym one polegają. Na początku od razu powiem, że nie są one rewolucyjne i w ogóle nie należy ich się obawiać.

Najważniejsza z tych zmian dotyczy struktury egzaminu. Ze względu na to, że zagadnienia tzw. "professional responsibility" zostały zintegrowane z poszczególnymi grupami procesów (inicjowanie, planowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola, zamykanie), to w nowej wersji egzaminu nie ma już wyodrębnionego obszaru  "professional responsibility". Stąd też nowa struktura zawartości egzaminu PMP® obejmuje następujące obszary i wygląda następująco:

 • Procesy inicjowania – 13 % pytań
 • Procesy planowania – 24 % pytań
 • Procesy realizacji – 30 % pytań
 • Procesy kontroli – 25 % pytań
 • Procesy zamykania – 8 % pytań.

W każdym z w/w obszarów egzaminu sprawdzane są:

 • Zadania w nich realizowane (ang.Tasks)
 • Wiedza niezbędna do realizacji zadań (ang. Knowledge needed to competently perform the tasks)
 • Umiejętności niezbędne do kompetentnej realizacji zadań (ang. Skills needed to competently perform the tasks)
 • "Umiejętności przekrojowe" wykorzystywane w obszarze (tzw. Cross-cutting skills)

I właśnie tych "umiejętności przekrojowych" dotyczy kolejna ze zmian. PMI wyodrębnił umiejętności zarządzania projektami wykorzystywane w wielu obszarach wiedzy oraz wielu grupach procesów. Ja je nazywam "umiejętnościami przekrojowymi", natomiast PMI nazywa je: "cross cutting skills". Na egzaminie trzeba więc je znać oraz wiedzieć, które grupy procesów i które obszary wiedzy mogą wykorzystywać które z tych umiejętności.

Poniżej znajdziecie listę "cross cutting skills" (w języku angielskim):

 • Active listening
 • Brainstorming techniques
 • Conflict resolution techniques
 • Cultural sensitivity and diversity
 • Data gathering techniques
 • Facilitation
 • Information management tools, techniques and methods
 • Leadership tools and techniques
 • Oral and written communication techniques, channels and applications
 • PMI’s Code of Ethics and Professional Conduct
 • Presentation tools and techniques
 • Prioritization/time management
 • Problem-solving tools and techniques
 • Project management software
 • Relationship management
 • Stakeholder impact analysis
 • Targeting communications to intended audiences (for example team, stakeholders, customers)
 • Team motivation methods

Jak widać z powyższej listy, zawiera ona tak naprawdę podstawowe umiejętności zarządzania projektami – nie jest to żadna "rocket science" . Wystarczy je rozumieć, znać i … stosować w swojej praktyce kierownika projektu i nie powinniście mieć większych problemów na egzaminie. A jakie "cross cutting skills" są wykorzystywane w poszczególnych grupach procesów i obszarach wiedzy omawiamy na szkoleniu przygotowującym do egzaminu PMP®.

Na jedną z tych umiejętności należy jednak zawrócić uwagę. Jest nią: PMI’s Code of Ethics and Professional Conduct, czyli Kodeks Etyczny. Tak, tak: Kodeks Etyczny PMI został teraz zakwalifikowany przez PMI do "cross cutting skills" i dlatego nie jest już w nowej wersji wyodrębnionym obszarem egzaminu. Pytania dotyczące Kodeksu Etycznego zostały teraz włączone do pytań dotyczących grup procesów.

Kodeks Etyczny określa zachowania kierownika projektu i obejmuje cztery następujące zagadnienia:

 • Odpowiedzialność - Responsibility
 • Szacunek, poszanowanie - Respect
 • Sprawiedliwość, uczciwość - Fairness
 • Uczciwość, szczerość – Honesty.

Każde z w/w zagadnień obejmuje tzw. standardy aspiracyjne (ang. "aspirational standards") oraz tzw. standardy obowiązkowe (ang. "mandatory standards"). Kierownik projektu powinien dążyć do zachowań wymienionych w standardach aspiracyjnych i jego działania powinny być zgodne z zachowaniami wymienionymi w standardach obowiązkowych.

Jakie są konkretne standardy aspiracyjne i obowiązkowe w poszczególnych zagadnieniach Kodeksu Etycznego – napiszę w kolejnym tekście nt. zmian w egzaminie PMP®. Proszę o chwilę cierpliwości – kolejny tekst już wkrótce.

PMP is a registered mark of the Project Management Institute, Inc.

Znajdź nas na Linked In!