II Konferencja Agile w Biznesie

Zakończyła się II Konferencja „Agile w Biznesie”. Było bardzo interesująco: były i prezentacje dotyczące stosowania i wdrożenia SCRUM-a w wytwarzaniu oprogramowania w małych firmach, i prezentacje dotyczące organizacji Agile i zarządzania - nie tylko - projektami wg Agile. A co było najciekawsze moim zdaniem?.

Były oczywiście i prezentacje o wdrożeniach SCRUM-a w małych firmach branży IT i o agilowych metodykach ZP. Owszem ciekawe, owszem pokazujące dobre praktyki i wyzwania występujące podczas takich wdrożeń. Ale – moim zdaniem – „życie jest gdzie indziej”. W takich firmach stosowanie metod Agile do wytwarzania oprogramowania, w małych, kilkutygodniowych projektach i małych zespołach powinno już być codziennością. Ale jak zbudować dużą zwinną (agilową) organizację, albo jak efektywnie wykorzystać elementy różnych podejść: i agilowych, i tradycyjnych i Lean-owych i łańcucha krytycznego - „oto jest hamletowskie” pytanie.

Naszą prezentację dotyczącą tego ostatniego zagadnienia omówiłem wcześniej w tekście "Agile i Tradycyjne Zarządzanie Projektami „wojna światów” czy konwergencja?" Teraz więc czas na omówienie tych najciekawszych, najbardziej inspirujących prezentacji, dotyczących takich zagadnień, jak nowe podejścia do zarządzania firmą z wykorzystaniem filozofii Agile, budowania zwinnej organizacji i zastosowania Agile na styku IT i biznesu.

Zacznę od prezentacji Jurgena Appelo „Let’s Help Molly (Changing Work into Life)”. W pierwszej jej części Jurgen przedstawił zwięźle różne koncepcje zarządzania – m.in. naukowe zarządzanie, project management, czy six sigma, poszukując odpowiedzi na pytanie, jak można uczynić pracownika (tytułowa Molly, która nienawidzi swojej pracy) szczęśliwszym, dzięki lepszej i efektywniejszej pracy. Doszedł do idei, że organizacja to społeczność i trzeba do niej zastosować takie metody, jak Scrum, Lean, Kanban i Agile. A odpowiadając na problemy związane z przyjęciem tych metod wskazał na trzy następujące kierunki  myślenia (które pozostawię częściowo w angielskiej wersji językowej):

1. „Anticipate, adapt, explore” - konieczność eksperymentowania
2. „Steal and tweak” zwracając uwagę, że efektywniejsze innowacje wymagają rekombinacji starych pomysłów
3. „Shorten the feedback cycle” - potrzebę uczenia się szybciej od innych.

Następnie zaś przedstawił praktyki ze swojej koncepcji Management 3.0 (znanej z książki pod tym samym tytułem) pokazujące, jak może wyglądać inne, bardziej zwinne zarządzanie firmą w czasach nam współczesnych, takie, jak:

• Energize people
• Empower teams
• Align constraints
• Develop competence
• Grow structure
• Improve everything

Jurgen zakończył wystąpienie następującym wnioskiem dla organizacji i pracowników: : „It’s not about reaching a certain level. It’s about increasing health, so you can keep climbing”.

“Agile company” to tytuł prezentacji Andrzeja Brandta. Punktem wyjścia jego rozważań była zmieniająca się rzeczywistość: coraz większa złożoność i tempo zmian.  Jego zdaniem w tej nowej sytuacji potrzebne jest podejście, w którym zmiana i niestabilność wymagań nie jest problemem, potrzebna jest przejrzystość oraz stawia się na pracę zespołową. A to właśnie jest Agile i Lean – nowe podejścia do zarządzania. „Agile Company” to trzy następujące punkty:

• Zaufanie -> Prawda-> Empiryzm-> Efektywne reagowanie na zmianę
• “Sztuka nie cierpi” -> Jakość
• Miejsce, gdzie chce się przychodzić pracować.

Dalej jednak prezentował „oczywistości” efektywnego zarządzania, prezentowane choćby przez Petera Druckera i W.Edwards Deminga, takie, jak: „ludzie to nie maszyny; ludzie to nie zasoby”, dobry manager to trener i coach, lepiej pociągać ludzi za sobą, niż gonić kijem. Zwrócił też uwagę, że innowacja to możliwość popełniania błędów, że liczenie przepracowanych godzin pracowników umysłowych  nie ma sensu oraz, że metryki nie służą do motywowania. To dobrze, że Agile zwraca uwagę na te „stare prawdy”, znane z prac dawnych „mistrzów” zarządzania. To jednak źle, że przez wielu „agile-owców” traktowane są one jako odkrycia dokonane właśnie przez Agile.

Przemek Gochna opowiadał – na przykładzie organizacji IT w „Żabce”, o tym, że „Droga do zwinnej organizacji nie musi prowadzić przez rozżarzone węgle”. Punktem wyjścia jego opowieści było pytanie: a dlaczego biznes nie chce korzystać z narzędzi IT? Konieczne więc było dokonanie zmiany organizacyjnej – wykonanie szeregu kroków do zwinnej organizacji.

Ta droga rozpoczęła się od wprowadzania podstawowych zasad zarządzania projektami (zawartych w PMBOK® Guide) w sprytny sposób: bez nazywania tego kroku wdrożeniem metodyki. Kolejnym krokiem było zastosowanie narzędzi BPMN do pokazywania – na podstawowym poziomie - procesów biznesowych. Następnie stworzono – dla agregacji komunikacji – PMO. Dzięki tym krokom organizacja zaczęła rozumieć występujące w niej zależności i powiązania biznesowe. Dalsze kroki obejmowały wprowadzenie zasad ITIL-owych oraz metod Kanban-owych dla zespołu programistów. Natomiast w krytycznych projektach zaczęto wykorzystywać metodę Łańcucha Krytycznego, a do obsługi kluczowego systemu metody SCRUM-a. Wynik końcowy tych kroków widzicie na poniższym rysunku.

agile

Co dalej? Wprowadzane rozwiązania są teraz doskonalone; następują także dalsze zmiany, jak na przykład przesunięcie PMO z IT do biznesu.

I kolejna inspirująca prezentacja: „Agile w praktyce” Michała Rączki i Jakuba Szczepanika z Grupy Allegro. Opowiadali oni – z szybkością przewyższającą tempo sprawozdawców hokejowej ligi NHL – o tym jak Allegro przekształca się w organizacje Agilową. Wg nich „bycie agile” to połączenie „myślenia agile” i „działania agile”. A sukces tego przekształcenia wymaga, by powstała zwinna firma na wszystkich jej poziomach organizacyjnych. W praktyce oznacza to agilowe myślenie i działania na poziomie wszystkich projektów: i tych programistycznych (stosujących SCRUM) i tych wspierających core business (stosujących Agile Project management). A także na poziomie Biura Projektów (PMO) oraz zarządzania portfelem projektów, oraz w relacjach biznesowych i wspólnych pracach z różnymi dostawcami. Innym przykładem takiego podejścia jest transparentność w firmie, zaufanie oraz dopuszczenia popełniania błędów oraz zasady uczenia się na nich.

Jak więc budować taką agilową organizację? Jedna ze wskazówek prezenterów: dostosowywać się i dobierać narzędzia do potrzeb. Agile PM (Project Management) wg nich to: Lean + Agile + PM.

Co dalej z Agile, waterfall-em, TOC i i innymi metodami zarządzania projektami oraz ich zastosowaniami już nie tylko w IT, lecz w różnych typach biznesu ? My w JS PROJECT będziemy nadal integrować różne podejścia w naszej działalności doradczej i opowiemy o nich na … 3-ciej konferencji „Agile w Biznesie”. Do zobaczenia.

Znajdź nas na Linked In!