Wspólne spotkanie Mazowieckiej Grupy Regionalnej SPMP oraz Oddziału Mazowieckiego PTI - 9.11.2004

W dniu 9.11.2004 odbyło się wspólne spotkanie SPMP i PTI z regionu mazowieckiego. Spotkanie miało charakter panelu poświęconego metodykom zarządzania projektami. Udział wzięli specjaliści-praktycy takich metodyk, jak PMI, PRINCE2®, Kepner-Tregoe oraz tzw. "metodyki zwinne" (ang. agile).

Znajdź nas na Linked In!