III edycja szkolenia "Sukces organizacji poprzez zarządzanie portfelem projektów i PMO"

W dniach 13-14 czerwca 2005 odbyło się szkolenie prowadzone przez dr Jerzego Stawickiego i dr Ralfa Muellera, międzynarodowego eksperta i specjalistę w dziedzinie zarządzania projektami i PMO. W szkoleniu wzięło udział 12 uczestników z różnych firm, którzy wysoko ocenili zarówno prowadzących, jak i samo szkolenie, przyznając (w skali od 1 do 7) ocenę 6. Następną edycję szkolenia planujemy w październiku i już teraz serdecznie na nią zapraszamy.

Znajdź nas na Linked In!