Audyt zarządzania projektami zakończony z sukcesem

W początkach października JS PROJECT zakończył (realizowany w ramach konsorcjum Synergy Network CEE) projekt doradczy, dotyczący audytu zarządzania projektami w firmie specjalizującej się w usługach z obszaru zarządzania projektami. Projekt obejmował m.in. badanie i ocenę procesów zarządzania projektami, ocenę dojrzałości w zakresie zarządzania projektami oraz opracowanie ścieżek rozwojowych kierowników projektów. Kontynuacją audytu będzie projekt szkoleniowy, startujący w początku listopada. Obejmie on zarówno zarządzanie projektami, łącznie z przygotowaniem do certyfikacji PMP®, jak i takie zagadnienia jak: retoryka, profesjonalne prezentacje, negocjacje, zarządzanie zespołem projektowym, itp.

Znajdź nas na Linked In!