XVIII spotkanie Mazowieckiej Grupy Regionalnej SPMP 07.12.2005

XVIII spotkanie Mazowieckiej Grupy Regionalnej SPMP odbyło się w dniu 07.12.2005. Tematem spotkania była "Sztuka Wojny i Tao w Zarządzaniu Projektami". Spotkanie prowadzili: dr inż. Seweryn Spałek, praktyk zarządzania projektami, autor książki "Sztuka Wojny w Zarządzaniu Projektami" oraz dr Jerzy Stawicki, fascynujący się filozofiami Wschodu oraz praktycznymi ich zastosowaniami.
W drugiej części spotkania dr Jerzy Stawicki oraz Mariusz Orzelski podsumowali 2-letni okres (2004-2005) działania Mazowieckiej Grupy Regionalnej SPMP, przedstawili zebrane doświadczenia, zaprezentowali wyniki Ankiety przeprowadzonej wśród członków MGR SPMP w listopadzie 2005. Dyskusja dotycząca propozycji działań MGR na lata 2006 i dalsze (na kolejnym spotkaniu w styczniu 2006 będziemy wybierali nową Radę MGR SPMP) doprowadziła do idei warsztatu strategicznego MGR (planowanego na styczeń 2006) "Przygotowanie i zainicjowanie projektu "Zbudowanie silnej Mazowieckiej Grupy Regionalnej SPMP skutecznie realizującej cele statutowe SPMP"".

Znajdź nas na Linked In!