JS PROJECT w Lucent Technologies Network Systems GmbH w Norymberdze (Niemcy)

W dniach 9-12.05.2006 dr Jerzy Stawicki wraz z dr Ralfem Muellerem przeprowadzili w Norymberdze dwa 2-dniowe seminaria „Contemporary project management techniques and related governance methods” dla kierowników i koordynatorów projektów Lucent Technologies Network Systems GmbH. Tematyka szkoleń obejmowała m.in. takie zagadnienia jak: Stage-Gate model, zarządzanie projektem metodą Łańcucha Krytycznego oraz project governance.

Znajdź nas na Facebooku!