Modyfikacje kategorii PDU

Uwaga posiadacze certyfikatu PMP® !!

W połowie grudnia 2010 PMI poinformował, że od 1 marca 2011 ulega niedużym zmianom struktura kategorii punktów PDU (Professional Development Units), niezbędnych dla przedłużenia certyfikatów PMP®, PgMP®, PMI-RMP® oraz PMI-SP®.

Zmiany dotyczą następujących elementów:

• Struktura kategorii tzw. CCR (Continuing Certification Requirements) została uproszczona i obejmować będzie nie 18 a 6 kategorii
• Kategorie należą do 2 grup punktów: edukacyjnej (Educational PDU) oraz działań w obszarze i na rzecz project managementu (Giving Back to the Profession PDU)
• W ramach grupy edukacyjnej wyróżniono 3 następujące kategorie:

    o Kursy oferowane przez organizacje posiadające status R.E.P. PMI lub tzw. Chaptery oraz Communities PMI
    o Ciągłą edukację – kursy oferowane przez uczelnie lub firmy szkoleniowe nie będące R.E.P
    o Samo-kształcenie: czytanie, oglądanie wideo, udział w formalnych dyskusjach, itp.

• W ramach grupy „działania w obszarze i na rzecz project managementu” wyróżniono 3 następujące kategorie:
    o Tworzenie nowej wiedzy w obszarze zarządzania projektami
    o Praca w roli woluntariusza w obszarze zarządzania projektami
    o Praca w roli kierownika projektu

• We wszystkich kategoriach obowiązuje zasada, ze 1 godzina nauki odpowiada 1 PDU
• Nauka poprzez Web 2.0 została uwzględniona w nowych kategoriach
• W niektórych kategoriach wprowadzono limity zdobywanych punktów PDU, tak by konieczne było zdobycie punktów PDU w kategorii ciągłej edukacji.

Nie ulegają zmianie następujące elementy:

•Trzy-letni cykl re-certyfikacji oraz liczba punktów PDU niezbędnych dla przedłużenia certyfikatu (60 dla PMP i PgMP)
• Struktura opłat za re-certyfikację.

W praktyce nowy system wprowadzany od 1 marca 2011 oznacza, że:

• Do 1 marca punkty PDU posiadacze certyfikatów PMP będą rejestrować w systemie CCR w dotychczasowy sposób i w dotychczasowych kategoriach
• Od marca posiadacze certyfikatów PMP będę rejestrować punkty PDU już w nowych kategoriach.

Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumencie porównującym nowe i dotychczasowe kategorie punktów PDU: porównanie.

PMP, PgMP, PMI-RPM and PMI-SP are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

Znajdź nas na Facebooku!