Polskie nagrody z dziedziny zarządzania projektami

Kierowaliście ostatnio ciekawym i zakończonym sukcesem projektem? Chcielibyście pochwalić się tym projektem w środowisku zarządzania projektami a przy okazji zdobyć nagrodę za ten projekt? To weźcie udział w jednym z konkursów organizowanych przez Stowarzyszenie Project Management Polska lub PMI Poland Chapter. W tym roku Stowarzyszenie Project Management Polska (SPMP) już po raz 5-ty organizuje Polish Project Excellence Award – nagrodę za najlepszy projekt realizowany w Polsce.  Nagroda Polish Project Excellence Award, wzorowana jest na analogicznym światowym konkursie organizowanym przez IPMA (International Project Management Association).  Wystartowała w 2007, a do jej laureatów należą m.in.: E-point S.A., BEST Construction, Sprint sp. z o.o.

Zgodnie z harmonogramem Nagrody 2011, zgłoszenie aplikacji należy przesłać do 18.04, a raport aplikacyjny do 20.05. Kolejne kroki to ocena raportu przez asesorów oraz wizyta studyjna (w firmie zgłaszającej projekt), zaplanowana na okres od lipca do początku września. Ogłoszenie laureatów nastąpi na 15-tej Konferencji Project Management na jesieni (październik/listopad) 2011.
Informacje o Nagrodzie Polish Project Excellence Award, zarówno informacje podstawowe, jak i opis modelu Project Excellence Model, harmonogram Nagrody 2011, jak i procedurę aplikacyjną znaleźć można na http://www.spmp.org.pl/ppe-award/o-nagrodzie oraz pod-stronach.

W końcu stycznia b.r. PMI Poland Chapter zainicjował konkurs Projekt Roku 2010, w którym zostanie wyłoniony najlepiej zrealizowany i prowadzony Projekt Roku 2010.
Nagrodzony zostanie ten zespół, który zaprezentuje w zgłoszonym projekcie najwyższy poziom zastosowania technik zarządzania projektami zgodnymi ze standardem A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Fourth Edition, Project Management Institute, Inc. Zgłoszenia projektów można przesyłać do 27.05.2011.

Konkurs na Projekt Roku 2010 obejmuje dwa następujące etapy:

Etap 1: Eliminacje
Nominacje na Projekt Roku 2010 muszą zostać zgłoszone do PMI Poland Chapter zgodnie z instrukcją w Regulaminie Konkursu-Projekt Roku 2010 do dnia: 27.05.2011 r.
Na Etapie Eliminacji, każdy projekt zostanie oceniony przez wszystkich członków Komisji Konkursowej. Wybierane są trzy najwyżej ocenione projekty, które przechodzą do Etapu  Finałowego. Komisja Konkursowa PMI Poland Chapter skontaktuje się do dnia 05.08.2011 r z każdym nominującym informując go czy jego projekt został zakwalifikowany do Etapu Finałowego Konkursu.

Etap 2: Finał
W Etapie Finałowym Konkursu na Projekt Roku 2011 Komisja Konkursowa PMI Poland Chapter wyłoni zwycięski projekt do dnia 29.08.2011 r. Finałowe projekty w tym zwycięzca będą prezentowane podczas VI Kongresu PMI  Poland Chapter (4-5.10.2011)
Więcej informacji na temat Konkursu znajdą Państwo na stronie:   http://pmi.org.pl/edukacja/projekt-roku-2010/

Kilka zdań z mojej strony. Od kilku lat biorę udział jako asesor w IPMA PE Award, oglądając projekty realizowane w różnych krajach świata (Chiny, Włochy, Polska). W tym roku, zaproszony przez PMI Poland będę asesorem konkursu Projekt Roku 2010. Choć i Excellence Award i Konkurs Projekt Roku dotyczą zbliżonych zagadnień, to jednak i stosowane kryteria (model) oceny i formuła nieco różnią się od siebie. Ciekaw jestem więc doświadczeń z asesorowania w Projekcie roku 2010. Choć marzy mi się jedna Wielka Polska Nagroda z obszaru zarządzania projektami, do której zgłaszać się będą firmy różnych branż, a rywalizacja będzie następować w kilku typach projektów. Może obu polskim organizacjom udałoby się wypracować wspólną formułę takiej Wielkie Nagrody?

Znajdź nas na Facebooku!