Planowane zmiany w egzaminie PMP® od sierpnia 2011

PMI poinformował, że od sierpnia 2011 roku ulegnie zmianie egzamin certyfikacyjny Project Management Professional (PMP)®. Zmiany te związane są z zakończeniem prac nad aktualizacją tzw. Role Delineation Study (RDS).

Wg PMI wpływ zmian wynikających z w/w prac na egzamin PMP® można podsumować w następujący sposób:

Aktualnie obowiązujące wymagania dopuszczenia do egzaminu dotyczące zarówno szkoleń, jak i praktycznego doświadczenia w zarządzaniu projektami nie ulegną zmianie

Zmianie ulegnie około 30% zawartości egzaminu PMP®

Wiedza w niektórych obszarach egzaminacyjnych będzie sprawdzana w inny sposób. W szczególności zagadnienia dotyczące odpowiedzialności społecznej i zawodowej (tzw. obszar 6) będą sprawdzane w każdym z obszarów, a nie traktowane jako odrębny obszar. Prace dotyczące RDS wykazały, że zagadnienia dotyczące odpowiedzialności społecznej i zawodowej są zintegrowane ze wszystkimi pracami związanymi z zarządzaniem projektem. Dlatego też Kodeks Etyki i Postępowania Zawodowego PMI (PMI’s Code of Ethics and Professional Conduct) powinien być traktowany, jako zintegrowany z codziennymi pracami kierownika projektu i tym samym mieć znaczenie w każdej fazie cyklu życia projektu

Tyle więc wiemy na dziś. Jeśli tylko uzyskamy dodatkowe informacje dotyczące zmian w egzaminie PMP®, to opublikujemy je na naszej stronie.

PMP is a registered mark of the Project Management Institute, Inc.

Znajdź nas na Facebooku!