Projekt roku 2010: Projekt wdrożenia SAP HR w Grupie Animex

Wczoraj – 4 października 2011 – podczas Gali VI-tego Kongresu PMI Poland Chapter zostały ogłoszone wyniki konkursu Projekt Roku 2010. Zwycięzcą – projektem o najwyższym poziomie zastosowania technik zarządzania projektami zgodnych z "A Guide to the Project Management Body of Knowledge - PMBOK® Guide – Fourth Edition" - został projekt wdrożenia SAP HR w Grupie Animex, zrealizowany przez firmę BCC sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach koło Poznania.

Nagrody uzyskały też dwa inne projekty: Share Projection Release 2, zrealizowany przez Procter & Gamble Global Business Services IT Development & Operations oraz English Winter Camp 2010, zrealizowany przez Gdański Oddział PMI Poland.

Projekt wdrożenia SAP HR w Grupie Animex obejmował wdrożenie tzw. "twardych" elementów systemu SAP HR, tj. zarządzanie organizacją, administrację kadrami oraz listę płac, zarządzanie czasem pracy, raportowanie korporacyjne HR oraz pulpit managera w trzech jednostkach gospodarczych Grupy Animex. Celem projektu było także opracowanie wzorcowego modelu zarządzania kadrami, który w późniejszym okresie jest przenoszony do kolejnych spółek Grupy.

Firma BCC prowadziła projekt wg własnej metodyki GoForward, bazującej na standardach PMI oraz na metodyce ASAP, dzielącej projekt na pięć faz: przygotowanie projektu, przygotowanie koncepcji, realizacja prototypu, przygotowanie do startu oraz start i wsparcie. Zgodnie z najlepszymi praktykami zarządzania projektami projekt był nadzorowany przez komitet sterujący, operacyjnie kierowany przez dwóch kierowników projektu, a cały – kilkunastoosobowy - zespół projektowy obejmujący przedstawicieli klienta i firmy wdrożeniowej był podzielony na kilka podzespołów. Projekt trwał od września 2009 do kwietnia 2010. Projekt został zrealizowany w założonym – bardzo krótkim – czasie, i zakończony miesiąc przed planowanym terminem, w budżecie i zgodnie z planowanym zakresem. Obecnie system HR obsługuje ponad 8000 pracowników Grupy Animex.

Projekt Share Projection Release 2 dotyczył stworzenia systemu informatycznego określającego udziały firmy Procter & Gamble w globalnym rynku FMCG. Natomiast projekt English Winter Camp 2010 dotyczył zorganizowania przez Gdański Oddział PMI Poland zimowego obozu językowego dla dzieci z domów dziecka i rodzin zastępczych.

Wkrótce PMI Poland Chapter uruchomi kolejną edycję konkursu: Projekt Roku 2011. Może więc na Kongresie w przyszłym roku właśnie Wasz tegoroczny projekt zostanie nagrodzony?

Znajdź nas na Linked In!