Symulacja zarządzania projektami w BCC sp. z o.o.

W ostatni poniedziałek 19 września 2011 przeprowadziliśmy w Warszawie 1-dniową symulację zarządzania projektami i portfelem projektów (PoleStar PM Simulation) dla zespołu kierowników i koordynatorów projektów dla – zajmującej się wdrożeniami systemu SAP – firmy BCC sp. z o.o.

15-osobowy zespół BCC został podzielony na zespoły:

  • "dyrekcji", łącznie z menedżerami ds. portfela projektów, wyznaczającej cele biznesowe i wybierającej najlepsze spośród zgłoszonych projektów
  • "biura projektów", nadzorującego realizację sześciu najlepszych projektów oraz raportującego stan projektów do dyrekcji
  • "kierowników projektów", których zadaniem było zaplanowanie oraz monitorowanie projektów w trakcie ich realizacji
  • "działu IT", instalującego- na dostępnej infrastrukturze informatycznej  powstałe w ramach projektów produkty.

W pierwszej rundzie, kiedy nie stosuje się – zgodnie z podejściem symulacji – profesjonalnych metod zarządzania projektami, szwankuje komunikacja oraz występuje presja czasu, panował spory chaos i zamieszanie. Zastosowanie profesjonalnego podejścia, obejmującego m.in. WBS, diagram projektu, precyzyjniejsze szacowanie niezbędnych zasobów oraz kosztów projektu, a także wprowadzone procedury komunikacji i podejmowania decyzji  poskutkowało wielkim sukcesem. Wszystkie projekty zostały zrealizowane oraz zainstalowane na właściwych serwerach w narzuconym czasie 25 dni. Grupa PoleStar zdobyła blisko 8% rynku i ponad 5 milionów $ zysku. I chyba ten sukces w drugiej rundzie symulacji nieco osłabił czujność zespołu w rundzie trzeciej. Pojawił się ponadto – znany wszystkim zajmującym się projektami – niejaki Murphy, co skutkowało różnymi problemami w trakcie realizacji projektów. I niestety także dwóch kierowników projektów musiało na pewien czas zająć się innymi, rzeczywistymi, projektami.  Udało się więc zrealizować cztery z sześciu projektów, a piątemu zabrakło naprawdę niewiele.

Emocji i zabawy było więc co niemiara. No i oczywiście zobaczyliśmy w działaniu skutki właściwego stosowania metod zarządzania projektami lub ich braku.

Jesteście zainteresowani taką symulacją? Zobaczcie więc więcej:

Może Wam uda się zdobyć ponad 10% rynku i zrealizować wszystkie sześć projektów w trzeciej rundzie?

Znajdź nas na Facebooku!