2 Forum Kierowników Projektów IT 23-24 kwietnia 2012

Wydarzeniem konferencyjnym 1-szej połowy 2012 roku w świecie zarządzania projektami będzie z pewnością 2 Forum Kierowników Projektów IT, które odbędzie się w dniach 23-24 kwietnia w Warszawie.  Organizowane przez IIR pod hasłem "Innowacje, Adaptacje, Rozwój" forum ma innowacyjną formułę i tematykę oraz nowatorski przebieg: zero rutyny, zero suchych wykładów, adaptacyjne tworzenie agendy do potrzeb uczestników.

Dla nas ważny jest fakt, że JS PROJECT będzie aktywnym uczestnikiem tego forum, prowadząc wydarzenia zarówno w jego pierwszym, jak i drugim dniu.
Wiecie więc już czego nie spotkacie podczas forum, czas więc powiedzieć więcej o tej innowacyjnej formule, tematyce i przebiegu.

Dzień 1-szy stoi pod znakiem gier symulacyjnych. Uczestnicy będą mieli do wyboru udział w jednej z trzech, całodziennych gier. Są to:

  • PoleStar PM Simulation – zarządzanie projektami i portfelem projektów
  • Fort Brave – zarządzanie projektem
  • Netman – gra decyzyjna

Odwiedzającym stronę www.jsproject.pl nazwa PoleStar PM Simulation jest z pewnością znana (http://www.jsproject.pl/szkolenia/327-gra-symulacyjna-polestar-pm-simulation). W ramach forum przeprowadzimy symulację w wariancie 1-dno dniowym, realizując dwie rundy symulacji, koncentrując się na dobrych praktykach zarządzania portfelem projektów i zarządzania projektem. Uczestnicy symulacji grający różne role: zarządu firmy, menedżera ds. portfela projektów, dyrektora programu pełniącego rolę PMO, kierowników projektów oraz działu IT będą musieli wspólnie zrealizować główny cel biznesowy: uzyskanie jak największych przychodów sieci sprzedaży detalicznej. Narzędziem do realizacji tego celu są oczywiście projekty IT usprawniające biznes. Podczas symulacji trzeba więc będzie … No nie – tego się nie da opisać, symulację trzeba po prostu przeżyć.

Zapraszamy więc do udziału w naszej symulacji PoleStar PM Simulation w pierwszym dniu forum. Kto pierwszy ten lepszy, ilość uczestników jest bowiem ograniczona do 16 osób.

Po zakończeniu każdej z gier symulacyjnych uczestnicy podsumują w swoich grupach doświadczenia i wskażą zagadnienia, które wymagają dalszego rozwinięcia i pogłębienia podczas dyskusji przy stołach eksperckich w 2-gim dniu forum.

Drugi dzień forum rozpocznie się właśnie od dyskusji przy stołach eksperckich. Konsultacje przy tych stołach prowadzone będą przez ekspertów z obszaru zarządzania projektami, z dużym doświadczeniem praktycznym.  Tak jak w ubiegłym roku spodziewać się można burzliwych dyskusji, inspirującej wymiany doświadczeń i wielu wskazówek praktycznych.

W drugiej połowie dnia zaplanowane są natomiast warsztaty. Proponowane są trzy następujące warsztaty, z których zrealizowane zostaną dwa cieszące się największym zainteresowaniem:

  • Praktyka zarządzania projektem i portfelem projektów metodą łańcucha krytycznego
  • Wdrożenie i wykorzystanie SCRUM w organizacji
  • Megaprojekty IT

Odwiedzający stronę www.jsproject.pl  na pewno skojarzą, że łańcuch krytyczny to jeden z naszych głównych obszarów zainteresowań. Bingo! Właśnie ten warsztat podczas forum prowadzony będzie przez przedstawicieli JS PROJECT: Macieja Kląskałę i Jerzego Stawickiego. Prowadząc dialog między sobą oraz z uczestnikami warsztatu oraz grając role Project Managera, Task Managera, Portfolio Managera i Zarządu – przedstawimy praktyczne sytuacje zarządzania projektem i portfelem projektów oraz podejście proponowane przez metodę łańcucha krytycznego.  Dodatkowo zarządzanie projektami będziemy wspomagali narzędziem komputerowym.

Zapiszcie się więc na nasz warsztat "Praktyka zarządzania projektem i portfelem projektów metodą łańcucha krytycznego" - obiecujemy inspirujące, pasjonujące popołudnie, z wieloma nowatorskimi i … skutecznymi, przynoszącymi duże korzyści biznesowe rozwiązaniami w zarządzaniu projektami.  
Teraz – po przeczytaniu naszego opisu –z pewnością potwierdzicie, że zapowiada się wielkie wydarzenie w świecie zarządzania projektami. Spotkajmy się więc 23-24 kwietnia 2012 w Warszawie podczas 2 Forum Kierowników Projektów IT.

Znajdź nas na Facebooku!