IV Konferencja "Zarządzanie projektami" Agile w biznesie, 19-20 czerwca 2012

Czwarta konferencja Computerworld "Zarządzanie projektami" poświęcona będzie zwinnym metodykom i ich stosowaniu na poziomie biznesowym. Dedykowana jest dla kierownikom projektów, szefom biur projektów, dyrektorom rozwoju i dyrektorom IT, którzy chcą się dowiedzieć, jak i kiedy je stosować.

W branży IT, w projektach produkcji oprogramowania metody zwinne maja ograniczyć, lub nawet wyeliminować takie problemy, jak: niedotrzymywanie zakresu – planowanej funkcjonalności systemu, opóźnienia w realizacji produktu, czy też niezadowolenie klientów. Czy i jak podejście zwinne można zastosować w innych typach projektów? Czy Agile zastąpi tradycyjne metodyki i standardy zarządzania projektami? To tylko niektóre z zagadnień poruszanych podczas 2-dniowej konferencji.

Gościem specjalnym będzie występujący drugiego dnia Arie van Bennekum, jeden z 17-tu sygnatariuszy "Agile Manifesto", Przewodniczący Agile Consortium International.

W programie konferencji znajdą się m.in. wystąpienia dotyczące:
•    metodyki Agile Project Management APMG
•    podejścia PMI do Agile
•    SCRUM-a, Lean Thinking i Kanban
Każdego dnia odbędzie się też panel praktyków. Pierwszy dotyczący pytania: Czy Agile zastąpi tradycyjne standardy zarządzania projektami? Drugi poświęcony korzyściom i ryzykom związanym ze "zwinnym" podejściem do zarządzania projektami.

Na konferencji nie zabraknie reprezentanta JS PROJECT. Pierwszego dnia Jerzy Stawicki prowadzić będzie sesję dotyczącą standardów "zwinnego" zarządzania projektami, a w jej ramach przedstawi systematykę podejść należących do rodziny Agile, a także obszary zastosowań rożnych podejść Agile do różnorodnych sytuacji biznesowych.

Zapowiada się więc wydarzenie będące niemal konkurencją dla EURO 2012. Na szczęście mecze w grupie D w dniu 19 czerwca w Doniecku i Kijowie rozpoczną się o 20:45, dzień 20 czerwca jest na Euro dniem odpoczynku. Można więc będzie skupić na podejściu Agile!

Więcej informacji o konferencji znajdziecie na: http://konferencje.computerworld.pl/konferencje/zarzadzanie2012/program.html

Znajdź nas na Facebooku!