Nowości w harmonogramie szkoleń JS Project do 30.06. 2013

W 1607-tym notowaniu Listy Przebojów Programu 3-ego jako nowość  pojawi się – na co liczę – „One More Shot” Rolling Stones. Nowości znajdziecie także na naszej liście szkoleń otwartych zaplanowanych na pierwszą połowę 2013 roku (do wakacji, czyli do 30 czerwca 2013).

Na początek wspomnę tylko, że te nowe, jak i sprawdzone, prowadzone od kilku lat szkolenia prowadzone są przez nas zarówno w wersji otwartej (terminy znajdziecie w kalendarzu na pierwszą połowę 2013 w poszczególnych pozycjach menu "Szkolenia otwarte"), jak i jako szkolenia dla firm w odpowiedzi na bardzo konkretne zamówienie (zapytanie ofertowe, SIWZ), jak i nie do końca sprecyzowane zapytania dotyczące „szkoleń z zarządzania projektami” (opis naszego JAK? CO? KTO? W odniesieniu do szkoleń dla firm znajdziecie na: http://www.jsproject.pl/szkolenia-dla-firm )

Jakie są więc te nowości na jsproject.pl ?

Po pierwsze są to szkolenia dotyczące „miękkich”, w dodatku bardzo niekonwencjonalnych, umiejętności kierownika projektu. Dlaczego akurat ten obszar? Pewnie pamiętacie, że w tekście o trendach zarządzania projektami pisałem, że najbardziej przydatne kompetencje PM-a, jakie są teraz – i chyba będą także w przyszłości – przydatne to właśnie kompetencje miękkie (tzw. „soft” skills). Ponieważ na rynku dostępnych jest szereg „tradycyjnych” szkoleń dotyczących kompetencji miękkich kierownika projektu – jak choćby nasze „Zarządzanie zespołem projektowym”, postanowiliśmy zaproponować Wam szkolenia „z innej bajki”.

Pierwszym z nich jest 2-dniowa „Komunikacja i promocja projektu oraz elementy zarządzania oporem wobec zmiany”. Wszyscy wiemy, że komunikacja,  rozumiana jako raportowanie statusu projektu i interpersonalna komunikacja pomiędzy członkami zespołu jest jednym z istotnych czynników powodzenia projektu. Komunikacja może mieć jeszcze dwa dodatkowe, rzadziej zauważane aspekty: zarządzania oporem wobec zmiany oraz aspekt promocyjny.  I właśnie tych dwóch zagadnień dotyczy nasze nowe szkolenie.

Kolejne nowości z tego obszaru to 1-dniowe szkolenia „Retoryka dla kierowników projektów” oraz „Sztuka prezentacji dla kierowników projektów”. Jak pewnie sami się przekonaliście coraz częściej sukces projektu i jego kierownika zależy od jego umiejętności przekonywania do swoich pomysłów, podejmowania dyskusji z wątpiącymi, utwierdzania współpracowników w zaangażowaniu, czy błyskotliwego zaprezentowania projektu i/lub jego poszczególnych aspektów.

Po drugie:  w ramach współpracy z firmą PositivePro, która posiada status Akredytowanej Organizacji Szkoleniowej z zakresu metodyki zarządzania projektami PRINCE2® proponujemy dwa szkolenia – organizowane właśnie przez PositivePro - przygotowujące do certyfikacji PRINCE2®:
• PRINCE2® Foundation, trwające 3 dni, kończące się (3-ego dnia) egzaminem Foundation
• PRINCE2® Practitioner, trwające 2 dni, kończące się (2-ego dnia) egzaminem Practitioner.
Po trzecie: kilka szkoleń dotyczących konkretnych zagadnień zarządzania projektem, jak: „Zarządzanie jakością” (1 dzień), „Zarządzanie ryzykiem” (1 dzień) oraz „Ocena i ratowanie zagrożonych projektów” (2 dni).

W kalendarzu na 2013 znajdziecie także nasze nowości z drugiej połowy 2012 roku: „Wprowadzenie do lekkich metod zarządzania projektami AGILE/SCRUM - teoria i praktyka” oraz „Praktyki i techniki zarządzania projektem wg PMI i PRINCE2®”.

A ponieważ jesteśmy fanami chińskiego podejścia „yin-yang”, wg którego podstawą porządku wszechświata jest harmonia jego różnych elementów, to i my – dla zachowania tej harmonii – równoważymy nowości ze „starymi”, sprawdzonymi od kilku lat szkoleniami. Dotyczą one takich zagadnień, jak standard PMBOK® Guide, certyfikacja PMP®, metoda łańcucha krytycznego, zarządzanie portfelem projektów, czy Biuro Zarządzania Projektami (ang. Project Management Office). Pełny kalendarz szkoleń na 2013, w podziale na obszary tematyczne znajdziecie w poszczególnych pozycjach menu "Szkolenia otwarte".

„I to by było na tyle” – jak mawiał pewien profesor Mniemanologii Stosowanej. Do zobaczenia na naszych szkoleniach w 2013 roku.

PMP, and PMBOK are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

PRINCE2® is a registered trade mark of the the AXELOS Limited.

Znajdź nas na Facebooku!