Nowe szkolenie: Lean Project Management

"Lean Project Management", to w swobodnym tłumaczeniu "Odchudzone zarządzanie projektami". Tłumaczenie jest nieco szokujące, wiernie jednak oddaje ideę podejścia, zastosowanego wcześniej do zagadnień zarządzania produkcją (tzw. Lean Manufacturing): orientację tylko na działania przynoszące wartość organizacji i na eliminację wszelkiego marnotrawstwa.

Podejście Lean stosowane w produkcji koncentruje się na eliminacji marnotrawstwa, wykorzystując pięć podstawowych zasad:

 • Określenie wartości
 • Identyfikowanie strumienia wartości (ang. value stream)
 • Przepływ
 • Podejście pull (czyli w języku polskim: ciągnięcie)
 • Doskonałość

Zasady Lean bardzo szybko znalazły zastosowanie w wytwarzaniu oprogramowania (ang. Lean Software Development). Mary i Tom Poppendieck wymieniają w książce „Implementing Lean Software Development” siedem następujących zasad Lean Software Development:

 1. Eliminacja marnotrawstwa
 2. Wbudowanie jakości
 3. Tworzenie wiedzy
 4. Opóźnianie decyzji, czyli decydowanie tak późno, jak to możliwe
 5. Dostarczanie szybko;  tak szybko, jak to możliwe
 6. Szanowanie ludzi, związane m.in. z upełnomocnieniem zespołu
 7. Optymalizacja systemu (całości).

Zarówno wcześniej wymienione zasady Lean stosowane w produkcji, jak i powyższe zasady dotyczące wytwarzania oprogramowania można łatwo zaadaptować do zagadnień zarządzania projektem. Z biznesowego i ekonomicznego punktu widzenia szczególne znaczenie mają zasady dotyczące określania wartości oraz identyfikowania strumienia wartości w projekcie. Wraz z pozostałymi zasadami tworzą spójne, zorientowane na wartość dla klienta oraz na szanowanie ludzi pracujących w projekcie, podejście.

Ostatnio kilkakrotnie mieliśmy okazję wykorzystywać podczas naszych prac doradczych i warsztatów dotyczących usprawniania zarządzania projektami w różnych organizacjach elementy podejścia Lean. Dlatego też zebraliśmy naszą wiedzę i praktyczne doświadczenia i przygotowaliśmy nowe szkolenie „Lean Project Management”. W programie szkolenia znajdziecie m.in. takie zagadnienia, jak: zasady podejścia Lean, w tym w wytwarzaniu oprogramowania, wiele informacji nt. marnotrawstwa oraz techniki Value Stream Mapping, a także punkty nt. podejścia Kanban i jego zastosowania do usprawnianie procesów, a także nt.  metody EVO. Opis szkolenia znajdziecie na stronie Lean Project Management.

A już wkrótce znajdziecie to szkolenie w kalendarzu szkoleń prowadzonych przez nas w drugiej połowie roku.

Znajdź nas na Facebooku!