Flow w zespole projektowym - dwa wydarzenia w marcu 2022

W marcu 2022 zapraszamy na cykl wydarzeń dotyczących Flow Management, organizowany przez PMI PC Kujawsko-Pomorskie Branch pod nazwą: Flow w zespole projektowym, czyli zadowoleni klienci oraz zaangażowani członkowie zespołu, składający się z dwóch części:

 1. Seminarium (webinar): Praktyki Kanban w efektywnym zespole (on-line, 02.03.2022, godz. 17:30 – 19:00)
 2. Gra symulacyjna TeamFlow (on-line, 26.03. 2022, godz. 9:00 – 12:45)

Tematem cyklu jest jedna z najefektywniejszych i najskuteczniejszych, a jednocześnie niezbyt często stosowana metoda zarządzania projektami, produktami oraz pracami operacyjnymi, czyli Flow Management, łączący praktyki Kanban, Lean, Theory of Constraints (TOC) oraz psychologii.

Seminarium (webinar): Flow w zespole projektowym

Punktem wyjścia seminarium są wyzwania biznesowe - projektowe i produktowe - dotykające nas wszystkich – menedżerów i decydentów, kierowników projektów, liderów zespołów, właścicieli produktów, w szczególności zaś członków zespołów projektowych/produktowych.

W trakcie seminarium dr Jerzy Stawicki – pokaże w jaki sposób zastosowanie takich praktyk Flow Management, jak:

 • Wizualizacja procesu pracy, prac, wykonawców i blokerów
 • Ograniczanie poziomu prac w toku
 • Mierzenie stanu prac z wykorzystaniem podstawowych mierników Flow
 • Częste zbieranie i analizowanie informacji zwrotnych

może prowadzić do płynnego przepływu prac, przewidywalności dostarczania produktów oraz stabilności systemu pracy, a w konsekwencji do rezultatów biznesowych, do zadowolonych klientów i do zaangażowanych członków zespołu projektowego.

Seminarium przeznaczone jest dla wszystkich zainteresowanych odpowiedzią na następujące pytanie:

 • Jak może funkcjonować efektywny zespół projektowy, stosujący praktyki Flow Management, Lean i Kanban,

pragnących:

 • Zdobyć i/lub usystematyzować wiedzę nt. kilku kluczowych praktyk Flow Management, Lean i Kanban
 • Przygotować się do części 2-giej cyklu, tj. do – gry symulacyjnej TeamFlow.

Gra symulacyjna TeamFlow

Symulacja rzeczywistego środowiska pracy zespołu z wykorzystaniem narzędzia informatycznego jest nowatorską, angażującą i niezwykle efektywną metodą poznania praktyk Flow Management, Lean i Kanban poprzez doświadczanie i eksperymentowanie oraz wspólną dyskusję i analizę – przy pomocy różnych metryk Flow - uzyskanych rezultatów.

TeamFlow to symulacja pracy zespołu, pokazująca menedżerom i członkom zespołów projektowych/produktowych jak w praktyce – w realiach zbliżonych do rzeczywistych - poprzez stosowanie praktyk Flow Management, takich jak:

 • Wizualizacja procesu, prac, wykonawców, blokerów
 • Ograniczenie prac w toku i wynikająca z niego praca wg zasady pull
 • Zarządzanie przepływem z wykorzystaniem metryk Flow
 • Informacje zwrotne (feedback) uzyskiwane na efektywnie prowadzonych spotkaniach
 • Wspólne doskonalenie na podstawie zbieranych metryk
 • Jawne i transparentne zasady pracy

można uzyskać:

 • Stabilne środowisko pracy
 • Przewidywalność dostarczania produktów
 • Współpracę w zespole

a tym samym rezultaty biznesowe i zadowolonych klientów oraz zaangażowanych pracowników.

Ze względów technicznych i organizacyjnych liczba uczestników symulacji jest ograniczona.

Symulacja – dla jej efektywnego przeprowadzenia i uzyskania planowanych rezultatów dydaktycznych - wymaga od uczestników co najmniej:

 • Pewnego doświadczenia praktycznego i znajomości Flow Management i podejścia Kanban
 • Doświadczenia w zarządzaniu zespołem funkcjonalnym i/lub projektowym/produktowym lub w zarządzaniu projektem (zarówno metodami zwinnymi, jak i klasycznymi)

Dlatego też osoby pragnące wziąć udział w symulacji powinny:

 1. Uczestniczyć aktywnie w seminarium: Praktyki Kanban w efektywnym zespole (w dniu 2 marca 2022)
 2. Spełnić przedstawione powyżej warunki
 3. Przygotować „pracę domową” dotyczącą zastosowania Flow Management i Kanban.

Zapraszamy – będzie praktycznie i inspirująco.

Link do zapisów na seminarium: https://bit.ly/3L7DaT2

Znajdź nas na Linked In!