Warsztat: Praktyka zwinnego zarządzania celami

Zarządzanie celami to jeden z najważniejszych fundamentów efektywnego funkcjonowania firm.  W czasach zmienności i niepewności, określanych akronimem VUCA, niezbędne jest zwinne podejście do zarządzania celami.

Najczęściej stosowane podejście do zwinnego zarządzania celami to metoda OKR (Objectives & Key Results). Jest system ustalania celów, określania ich kluczowych rezultatów oraz przeglądu ich realizacji. Stosowany jest w firmach Doliny Krzemowej (Google, LinkedIn), zdobywa coraz większą popularność w polskich biznesach (Allegro, OLX, Gazeta.pl).

Doświadczenia praktyczne JS PROJECT pokazują jednak, że choć metoda OKR ma kilka bardzo dobrych elementów, to jednak dla uzyskania faktycznej zwinności powinna być udoskonalona i uzupełniona. Po takim udoskonaleniu powstaje zwinny system zarządzania celami, który może być dostosowany do kontekstu konkretnej firmy i organizacji.

Cele warsztatu:

 • Poznanie i przećwiczenie:
  • Zarządzania celami z wykorzystaniem udoskonalonej metody OKR
  • Kompleksowego procesu zarządzania celami (od strategii, poprzez planowanie, przeglądy do okresowych podsumowań)
 • Zdobycie wskazówek do praktycznego wprowadzenia i stosowania metody zarządzania celami

Odbiorcy warsztatu:

 • Kadra zarządzająca i menedżerowie firm i zespołów
 • Właściciele małych i średnich firm zainteresowani nowymi metodami zarządzania, w tym zwinnymi metodami ustalania celów firmy i zespołów
 • Menedżerowie i liderzy zwinnych zespołów
 • Liderzy startupów zainteresowani skuteczną metodą zarządzania celami i monitorowania celów firmy i zespołów

Program warsztatu:

1. Metoda OKR (Objectives & Key Results): przypomnienie podstawowych elementów

 • Cele i kluczowe rezultaty
 • Kroki procesu OKR-owego
 • Przykłady OKR-ów
 • Ćwiczenie: tworzenie OKR-ów na poziomie firmy

2. Zarządzanie celami: czego brakuje w metodzie OKR

 • Gdzie jest strategia i jak ją opisać
 • Jak podejść do priorytetyzacji?
 • Gdzie są interesariusze i aktorzy?
 • Co z bieżącym biznesem czyli BAU (ang. Business as Usual)
 • System zarządzania celami – udoskonalone OKR-y
 • Ćwiczenie: system zarządzania celami w mojej firmie

3. Proces zarządzania celami w firmie

 • Strategia firmy jako punkt wyjścia dla zarządzania celami
 • Planowanie i uzgadnianie celów: „w pionie” i „w poziomie”
 • Krótkookresowe przeglądy realizacji celów
 • Okresowe podsumowania realizacji celów i planowanie kolejnych okresów
 • Ćwiczenie: proces zarządzania celami w mojej firmie

4. Proces wdrażania systemu zarządzania celami

 • Doświadczenia praktyczne wdrażania systemu zarządzania celami
 • Coffee table: wyzwania uczestników warsztatu dotyczące wprowadzania systemu zarządzania celami

5. Podsumowanie warsztatu

Warsztat prowadzi: dr Jerzy Stawicki

Warsztat jest prowadzony on-line lub stacjonarnie na zamówienie dla firm.

 

 

 

Znajdź nas na Facebooku!