Zwinność biznesowa (ang. Business Agility) – raport z badań Business Agility Institute

W świecie określanym akronimem VUCA (https://www.jsproject.pl/blog/projekty/898-zarzadzanie-w-srodowisku-vuca) funkcjonowanie i utrzymanie firmy na rynku zależy przede wszystkim

od zdolności i umiejętności firmy do adaptacji do zachodzących zmian, umiejętności rozwoju w konkurencyjnym środowisku, uczenia się i od szybkiego dostarczania wartości klientom. To jednak tylko jedna strona medalu. Drugą stroną medalu jest stabilność, niezawodność oraz efektywność. Te dwa aspekty muszą więc - niczym yin i yang – iść „ręka w rękę”.

Dla mnie połączenie obu tych elementów: zwinności, dynamiki oraz stabilności i niezawodności to zwinność biznesowa (ang. Business Agility). Natomiast metody zwinnej pracy (ang. Agile) mogą być tylko i wyłącznie efektywnym (lub nie) środkiem prowadzącym do celu, jakim jest właśnie zwinność biznesowa.

Business Agility Institute  (https://businessagility.institute/about/) to globalna organizacja i społeczność ludzi, uważających, że tradycyjne modele zarządzania i korporacyjnego governance nie odpowiadają wymogom współczesnej gospodarki. Oraz że konieczne jest myślenie i działanie w stronę zwinności biznesowej. W 2018 roku Instytut przeprowadził badanie poziomu zwinności biznesowej. Raport z tych badań „The Business AgilityReport” znaleźć można na: https://businessagility.institute/learn/business-agility-report-2018/  

Badanie to dotyczy tzw. wymiarów, w skład których wchodzą 24 domeny (obszary) zwinności biznesowej. Te 4 wymiary zwinności to:

 • Powiązania (ang. Connections), obejmujące zwinność rynkową, strukturalną oraz zwinność przywództwa
 • Praca (ang. Work), obejmująca zwinność firmy i procesów oraz zwinność technologiczną
 • MIndset, obejmująca następując aspekty mind-setu: „właścicielstwo”, współpracę oraz uczenie się
 • Klient, obejmujący następujące aspekty: cel (ang. Purpose), zaangażowanie oraz wartości i rezultaty (ang. Values & Outcomes)

Radar zwinności z wymiarami, podwymiarami oraz 24 domenami przedstawiony jest na poniższym rysunku.

 

Ocena zwinności biznesowej organizacji prowadzona jest w 10-stopniowej skali, gdzie:

 • Poziomy 1 i 2 to tzw. Pre-Crawl: organizacja w zdecydowanej większości przypadków pracuje zgodnie z tradycyjnymi procesami
 • Poziomy 3 i 4 to tzw. Crawl: organizacja zaczyna ze zwinnością biznesową
 • Poziomy 5 i 6 to tzw. Walk: podstawowe elementy zwinności biznesowej są stosowane; organizacja eksploruje bardziej zaawansowane metody
 • Poziomy 7 i 8 to tzw. Run: organizacja jest mocno zaawansowana w obszarze zwinności biznesowej
 • Poziomy 9 i 10 to poziom Fly: organizacja jest globalnym liderem zwinności biznesowej

Badanie objęło 29 krajów, 24 branże i firmy od 4 do 400 000 pracowników.

Całościowe wyniki przedstawia poniższy rysunek:

Badanie pokazało, że 71% firm miało poziom zwinności biznesowej mniejszy niż 7, tj. poziom uważany w badaniu za wysoki.

Badania wykazały też korelację pomiędzy wielkością firmy a poziomem zwinności biznesowej. Łatwo się domyśleć, że czym większa (pod względem iżby pracowników) firma, tym poziom zwinności był niższy, co pokazują poniższe wyniki badania:

 

Niezwykle ciekawy okazał się też ranking branż uwzgledniający ich medianę wyników. Jak pewnie spodziewacie się miejsca na podium zdobyły: Konsulting oraz IT. Na trzecim miejscu zaś znalazły się … usługi finansowe i ubezpieczenia, z następującymi wynikami:

 1. Konsulting: 6.1
 2. IT: 5.3
 3. Usługi finansowe i ubezpieczenia 4.3

Równie ciekawie wygląda lista najważniejszych kompetencji zwinności biznesowej:

Badanie zidentyfikowało także najważniejsze wyzwania związane z drogą firm do zwinności biznesowej. Te najważniejsze wyzwania nie stanowią – moim  zdaniem – większej niespodzianki. Także moje doświadczenia w Polsce wskazują, że największe wyzwania związane z dążeniem do zwinności to:

 • Brak lub niski poziom przywództwa
 • Brak, lub niewystarczające zaangażowanie na wszystkich poziomach organizacji
 • Struktura organizacyjna niesprzyjająca zwinności

 

W obszarze przywództwa (ang. Leadership) respondenci jako trzy najważniejsze wyzwania wymienili:

 • Brak agile mind-set
 • Niejasną lub zmieniającą się wizję
 • Ograniczone praktyczne wsparcie transformacji.

W obszarze zaangażowania (ang. buy-in) respondenci jako trzy najważniejsze wyzwania wymienili:

 • Akceptacja podejścia (zwinności) w firmie (poza obszarem technologii/IT)
 • Utrzymanie tempa transformacji – wprowadzania zmian związanych ze zwinnością
 • Wyzwania dotyczące budowania motywacji do zmian

W obszarze struktura organizacyjna respondenci jako trzy najważniejsze wyzwania wymienili:

 • Duże, rozproszone zespoły
 • Struktura organizacyjna i struktura zespołów
 • Funkcje wspierające (HR, finanse, compliance)

Największe korzyści jakie przynosi zwinność biznesowa zdaniem respondentów to:

 

Pełny raport znajdziecie na: https://businessagility.institute/learn/business-agility-report-2018/ .

Temat zwinności biznesowej zyskuje na znaczeniu także w Polsce. Niektóre firmy zaczynają myśleć o zwinności biznesowej (a nie tylko o Agile) i zaczynać wędrówkę w stronę zwinności biznesowej.

Może więc niedługo będziemy mieli okazję poznać podobne wyniki badań polskich firm? Jesteście zainteresowani? Skontaktujcie się z nami.

 

Znajdź nas na Linked In!