Zwinne przywództwo - temat roku 2014?

Z pewnością zastanawiacie się – jak i ja to robię - jaki będzie najważniejszy temat w zarządzaniu projektami, zarządzaniu zespołami oraz całymi organizacjami w nadchodzących latach, w zmieniającym się środowisku biznesowym? W środowisku z dominującą rolą wysoko wykwalifikowanych specjalistów – określanych mianem pracowników wiedzy (ang. Knowledge Worker), wymagającym dotrzymywania coraz krótszych terminów dostarczenia złożonych produktów i charakteryzującym się olbrzymią zmiennością.

Czytaj więcej...

Certyfikacje Agile

Ostatnio wielokrotnie spotykamy się [my, czyli Michał Rączka i Jerzy Stawicki] z pytaniami o certyfikacje w obszarze metod zwinnych (Agile), w szczególności o te dotyczące zarządzania projektami. Wiele też spotkaliśmy nieporozumień, lub wręcz niezbyt prawdziwych stwierdzeń, dotyczących tych certyfikacji. Ponieważ, z jednej strony sami zajmujemy się tymi metodami, a z drugiej jesteśmy posiadaczami tych certyfikatów, to przedstawimy krótki przewodnik po istniejących certyfikacjach.

Czytaj więcej...

Zwinne przywództwo / zarządzanie - Agile leadership

Branża wytwarzania oprogramowania (software development) była pierwszą branżą, która osiągnęła korzyści z zastosowania nowych, zwinnych (agile-owych) metod zarządzania i realizacji projektów i zadań projektowych. Środowisko pracy wysoko wykwalifikowanych specjalistów – pracowników wiedzy, wymagające dotrzymywania coraz krótszych terminów dostarczenia złożonych produktów i charakteryzujące się dużą zmiennością, to obecnie codzienność także wielu innych branż.

Czytaj więcej...

Zwinna metodyka zarządzania projektami - Agile Project Management

Dla osób znających choć trochę podejścia zwinne (ang. Agile) w zarządzaniu projektami już tytuł tego tekstu musi wzbudzić z jednej strony niepokój, z drugiej zaś ciekawość. Z pewnością bowiem zastanawiacie się: czy możliwe jest takie połączenie: „zwinna”, w domyśle lekka jak piórko, modyfikowalna i „metodyka”, w domyśle ciężka, z licznymi procedurami i dokumentami?

Czytaj więcej...

Królestwo za … bufor

Typowy problem w – każdym właściwie – rodzaju projektu, to opóźnienia harmonogramu. Jak się więc przed nimi zabezpieczyć? To jednak źle sformułowane pytanie; powinniśmy raczej zapytać: czy istnieją metody zwiększające szanse dotrzymania obiecanego terminu realizacji projektu?

Czytaj więcej...

Psychosemantyka w zarządzaniu ... i pies Pikuś

„Zarządzanie z charyzmą - Psychosemantyka w zarządzaniu” – taki był temat listopadowego seminarium MGR IPMA, prowadzonego przez – dawno przeze mnie niewidzianego – Jana Raudnera. Ta „psychosemantyka” brzmi niezwykle intrygująco – nieprawdaż? Rzeczywiście: nie tylko brzmi, lecz także JEST bardzo intrygujące. Więc po kolei.

Czytaj więcej...

Aktualne trendy zarządzania projektami – świat i Polska

Aktualne trendy zarządzania projektami - były tematem pasjonującego spotkania MGR IPMA Polska w dniu 30 października 2012. Prelegentem był dr Bartosz Grucza z Katedry Zarządzania Projektami SGH, który  przedstawił zarówno podsumowanie analiz specjalistów zachodnich, jak i swoje doświadczenia z prac projektowych dla sektora publicznego w Polsce, oraz wyniki badań uczestników ostatnich edycji prowadzonego przez Katedrę Studium Podyplomowego Zarządzanie Projektami.

Czytaj więcej...

Metody "lekkie" w zarządzaniu projektami, czyli Agile PM

W ostatnich latach, szczególnie w branży IT wśród firm zajmujących się produkcją oprogramowania, rośnie popularność innych niż tradycyjne, oparte o fazowy model realizacji projektu, metod realizacji prac programistycznych oraz zarządzania takim projektem. Te inne metody określane są zwykle mianem metod "lekkich" lub "zwinnych", określanych angielskim terminem: agile development lub agile project management (APM).

Czytaj więcej...

Zarządzanie zmianą - czyżby partnerka dla zarządzania projektem?

Prowadząc projekty wdrożeniowe systemów klasy ERP (czyli zintegrowanych systemów wspomagających zarządzanie firmą, takich jak SAP, czy MAX) oraz projekty usprawniające zarządzanie projektami w firmach (jak na przykład projekty budowania Biura Zarządzania Projektami (ang. PMO), czy wdrożenia metodyki zarządzania portfelem projektów i projektami) wielokrotnie zastanawiałem się, czy w stosowanych podejściach do zarządzania projektami czegoś jednak nie brakuje. Czegoś dotyczącego zarządzania ludzkimi aspektami projektu i to w odniesieniu do tych wszystkich, których projekt dotyka i wprowadza nowe procesy, metody pracy, narzędzia oraz stanowiska i odpowiedzialności.

Czytaj więcej...

Znajdź nas na Linked In!