Czy naprawdę jest tylko jedno podejście do zarządzania projektem?

Od dłuższego czasu intryguje mnie następująca kwestia zarządzania projektem: definiujemy projekt, jako unikalne doświadczenie, przedsięwzięcie, ale jednocześnie w odniesieniu do tych unikalnych doświadczeń stosujemy jednolite podejście do zarządzania tymi różnymi projektami. Standard PMBOK®Guide, a także IPMA Competence Baseline, czy metodyka PRINCE2®, wszystkie te źródła w zasadzie mówią o jednolitym podejściu do zarządzania jakże różnymi projektami. A przecież logika i zdrowy rozsądek podpowiadają, że do unikalnych doświadczeń, warto by zastosować zróżnicowane podejścia.

Czytaj więcej...

Klik, klik i … i plan projektu jest gotowy

Wyobraźmy sobie taką oto sytuację: jesteś kierownikiem projektu z dużym, lub co najmniej ze średnim doświadczeniem, stosujesz firmową metodykę zarządzania projektami lub wypracowane przez Ciebie dobre praktyki zarządzania projektem. Byłeś na szkoleniu PRINCE2® i uzyskałeś certyfikat Foundation lub Practitioner. Zastanawiasz się teraz, jak możesz efektywniej i sprawniej działać w roli kierownika projektu i … oddajesz się marzeniom.

Czytaj więcej...

Uzdrowienie, czyli klinika projektu

Z projektami nie jest łatwo. Niestety dość często doświadczamy sytuacji opisanej obrazowo przez generała Wieniawę-Długoszowskiego: "żarty się skończyły, zaczęły się schody". Te "schody" to albo problemy, na które natrafił projekt, albo też – co jest sytuacją znacznie lepszą – ryzyka, które już wkrótce mogą się zmaterializować. W takiej sytuacji Sponsorzy projektów (lub Zamawiający) stają przed zadaniem przeglądu projektu: dokonania obiektywnej oceny sytuacji projektu, a następnie podjęcia działań, umożliwiających "wyzdrowienie" projektu.

Czytaj więcej...

Lean Project Management - a cóż to takiego?

Lean Project Management", to w swobodnym tłumaczeniu "Odchudzone zarządzanie projektami". Tłumaczenie szokuje, wiernie jednak oddaje ideę podejścia, zastosowanego wcześniej do zagadnień zarządzania produkcją (tzw. Lean Manufacturing): orientację tylko na działania przynoszące wartość organizacji i na eliminację wszelkiego marnotrawstwa.

O tym czym jest Lean PM opowiada fragment pierwszego rozdziału książki pod tym samym tytułem, autorstwa Lawrence Leacha (a przetłumaczonej i rozprowadzanej w Polsce przez nas). Natomiast o samej książce przeczytacie na stronie Lean Project Management - Osiem zasad sukcesu projektu.

Czytaj więcej...

Która certyfikacja w zarządzaniu projektami i dlaczego?

Jeśli już kilka lat zajmujesz się zarządzaniem projektami, to z pewnością nurtuje Cię następujące pytanie: który certyfikat dokumentujący moje doświadczenie i wiedzę w zarządzaniu projektami powinienem uzyskać?

Dziś pytanie - dziś odpowiedź. Zaadresuję więc Twoje pytanie, biorąc pod uwagę i swoje doświadczenie i fakt, że jestem posiadaczem trzech podstawowych certyfikatów istniejących w zarządzaniu projektami.

Czytaj więcej...

Best practices inicjowania i planowania projektu

Inicjowanie i planowanie projektu to fazy mające największy wpływ na sukces projektu, a jednocześnie często pozostawiane na marginesie głównych działań projektowych. Postanowiliśmy zebrać nasze doświadczenia i pokazać rozwiązania dotyczące tych obszarów. W tekście tym, będziemy również dotykali przyczyn tej niebezpiecznej dla przedsiębiorstw sytuacji. Spójrzmy teraz na autorskie "best practices" definiowania i planowania projektu.

Referat wygłoszony na IX Konferencji Project Management, Warszawa, 2005

Autorzy: dr Jerzy Stawicki i Daniel Wojewódzki

Czytaj więcej...

Pokaż mi jak się projekt rozpoczyna, a powiem ci jak się skończy

Wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie firmą jest złożonym projektem. Wiele takich projektów w ogóle się nie kończy, względnie kończy znacznie po czasie, w przekroczonym budżecie, pozostawiając niezadowolonego klienta. Pierwszy mój szef w SAP Polska - dr Alfred Wenzel - zwykł był mawiać: "Pokaż mi jak się projekt rozpoczyna, a powiem ci jak się skończy". Zostałeś więc project managerem projektu: co więc pokażesz doktorowi, by ten mógł powiedzieć, że projekt zakończy się sukcesem ?

Referat wygłoszony na seminarium SPMP, luty 2003

Autor: dr Jerzy Stawicki

Czytaj więcej...

Znajdź nas na Linked In!