Akademia Flow4Results

Czy i jak można zaradzić typowym problemom zarządzania projektem i portfelem projektów? Jak efektywnie i skutecznie zarządzać projektem oraz portfelem prac i projektów?

Doświadczasz w swojej firmie/organizacji takich problemów, jak:

 • Brak przejrzystości/widzialności rzeczywistego statusu projektów
 • Opóźnienia projektów i dostarczania wartości biznesowej
 • Szybko zmieniające się priorytety projektów w portfelu, jak i priorytety operacyjne
 • Nadmiar prac w stosunku do możliwości realizacyjnych i ciągła wielozadaniowość
 • Brak spójności między portfelem, projektami i pracą zespołów
 • Słaba współpraca biznesu i technologii (IT)

Szukasz metod efektywnego i skutecznego zarządzania portfelem prac i projektów, zarządzania projektami i/lub rozwojem produktów, realizacji prac projektowych i operacyjnych na poziomie zespołów?

Nasza odpowiedź na Twoje wyzwania i potrzeby to:

Poznanie, doświadczenie w trakcie gry symulacyjnej i zastosowanie w Twoim środowisku: zespole, dziale, firmie podejścia Flow Management obejmującego:

 • Zasady i praktyki Lean, Kanban, Theory of Constraints (TOC) i psychologii przepływu Mihaly Csikszentmihalyi
 • Adaptacyjne zarządzanie celami zmodyfikowaną metodą OKR (Objective Key Results)
 • Platformę informatyczną Businessmap (dawniej Kanbanize), umożliwiającą zbudowanie systemu zarządzania firmą, wykorzystującego praktyki i zasady Flow Management.

Flow Management i jego poszczególne komponenty znajdują coraz częstsze zastosowane w firmach różnych branż, gdyż umożliwiają:

 • Przewidywalne dostarczanie klientom zewnętrznym i wewnętrznym wartości biznesowej
 • Satysfakcję i rozwój zawodowy pracowników
 • Adaptację firmy do coraz szybciej zmieniających się warunków biznesowych.
 • Stworzenie skutecznego i efektywnego systemu pracy i zarządzania procesami, pracą, projektami, produktami oraz portfelem prac i projektów.

Proponowaną przez nas metodą na poznanie, doświadczenie w trakcie gry symulacyjnej praktyk Flow Management i przygotowanie się do ich wprowadzenia w Twoim środowisku: zespole, dziale, firmie jest udział w Akademii Flow4Results.

Akademia Flow4Results to:

3 miesięczny program realizowany w trybie on-line obejmujący:

 • Inicjalny i końcowy przegląd sytuacji zespołu i/lub obszaru biznesowego, którym zarządza/zajmuje się uczestnik Akademii
 • 8 pół-dniowych sesji warsztatowych: w tym dwie sesje z grami symulacyjnymi
 • Indywidualne, godzinne sesje konsultingowe między sesjami warsztatowymi dotyczące tematów Akademii oraz budowania przez uczestników Akademii swojego pilotowego rozwiązania dla Systemu Zwinnego Zarządzania Projektami (SZZP) z wykorzystaniem platformy Businessmap (dawniej Kanbanize).

Akademia Flow4Results jest przeznaczona dla:

 • Menedżerów projektów i programu
 • Liderów zespołów projektowych/produktowych
 • Członków zespołów projektowych i produktowych
 • Menedżerów działów i/lub zespołów funkcjonalnych
 • Menedżerów PMO i menedżerów portfela projektów
 • Liderów  i członków tzw. Leadership Team małych i średnich firm
 • Liderów i założycieli start-up-ów

Jest ona realizowana w dwóch wariantach:

 1. „in house” - dla menedżerów i specjalistów jednej firmy
 2. „open” - dla menedżerów i specjalistów różnych firm

Każdy z tych wariantów obejmuje następujące ½ dniowe sesje:

 1. Podstawy Flow: symulacja TeamFlow [Manager/Professional]
 2. Projektowanie systemu ZP (tablic) dla zespołu/jednostki biznesowej
 3. Zwinne przywództwo
 4. Funkcjonowanie systemu zarządzania 
 5. System Zarządzania – cz. 1: skalowanie rozwiązania
 6. Zarządzanie celami
 7. Symulacja Ster na cel
 8. System Zarządzania: rozszerzenia i usprawnienia oraz dalszy rozwój 

Akademia „in house” - dla menedżerów i specjalistów jednej firmy

Sugerujemy, by w tym wariancie Akademii uczestniczyło kilka 2-3 osobowych zespołów,  reprezentujących różne obszary (czyli działy/departamenty) biznesowe firmy. Dzięki temu:

 • Każdy z tych zespołów będzie mógł wypracować rozwiązania dopasowane do swojego kontekstu biznesowego
 • Możliwe będzie porównanie rozwiązań poszczególnych zespołów i zdobycie wiedzy dotyczących różnic i podobieństw rozwiązań poszczególnych zespołów

Liczba uczestników Akademii w tym wariancie to maksymalnie 9-10 osób. Każdy z dwóch konsultantów-trenerów będzie „opiekował się” maksymalnie 2-ma zespołami.

W tym wariancie przedstawiony powyżej program Akademii może być zmodyfikowany pod kątem specyficznych potrzeb oraz środowiska biznesowego konkretnej firmy.

Przedstawicieli zainteresowanych firm proszę o kontakt na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Akademia „open” - dla menedżerów i specjalistów różnych firm

W tym wariancie poszczególne sesje Akademii odbywają się w ustalonych wcześniej terminach, w ciągu 3 miesięcy. Planowany start edycji Jesień 2024 to druga połowa października 2024.

Osoby zainteresowane tym wariantem proszę o kontakt na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Liczba uczestników pojedynczej edycji Akademii „open” to maksymalnie 14 osób, tak by grupa 7 uczestników znajdowała się pod opieką jednego konsultanta-trenera.

Sugerujemy, by w tym wariancie z jednej firmy/organizacji w Akademii uczestniczyły 2-3 osoby. Wspólna praca takiego 2-3 osobowego zespołu w trakcie zajęć Akademii będzie - wg naszych doświadczeń – efektywniejsza i pozwoli na wypracowanie rozwiązań lepiej dopasowanych do sytuacji oraz potrzeb firmy lub obszaru biznesowego / obszarów biznesowych reprezentowanych przez uczestników.

Program:

Pierwszym elementem programu jest: przegląd/analiza sytuacji w zespole/jednostce biznesowej uczestnika, realizowany poprzez ankietę on-line. Dotyczy ona:

 1. Zrozumienia sytuacji
 2. Identyfikacji kluczowych wyzwań i punktów usprawnień

Program Akademii realizowany jest w następujących sesjach:

 1. Podstawy Flow: symulacja TeamFlow [Manager/Professional]
 2. Projektowanie systemu ZP (tablic) dla zespołu/jednostki biznesowej
  1. Wprowadzenie do platformy Businessmap
  2. Projekt: prace i procesy
  3. Dashboardy
  4. Realizacja w platformie (praca domowa)

 3. Zwinne przywództwo
  1. ZIN
  2. Wartości i kultura
  3. Zaufanie i bezpieczeństwo psychologiczne
  4. Motywacje
  5. Poznanie zespołu
  6. IE
  7. Praca domowa

 4. Funkcjonowanie systemu zarządzania
  1. Spotkania (wymiana informacji – spotkania Kanban’owe
  2. Mierniki Flow: podstawowe (CT, THRU) i zaawansowane (CFD, WIP Age, Blocker analysis)
  3. Realizacja w platformie (praca domowa)

 5. System Zarządzania – cz. 1: skalowanie rozwiązania
  1. Struktura systemu ZPiP
  2. Możliwości skalowania:
   1. Upstream
   2. Downstream (wdrażanie)
   3. Projekt/produkt
   4. Portfel
  3. Skalowanie w platformie Businessmap
  4. Praca domowa

 6. Zarządzanie celami i system ZC
  1. Zwinne ZC
  2. Metoda OKR – autorskie rozszerzenie
  3. Definiowanie celów
  4. Przegląd stanu realizacji celów
  5. Zarządzanie celami w platformie Businessmap
  6. Praca domowa

 7. Symulacja Ster na cel
  1. Symulacja
  2. Omówienie i przedyskutowanie tematów symulacji
  3. Praca domowa

 8. System Zarządzania: rozszerzenia i usprawnienia oraz dalszy rozwój
  1. System ZPiPP: cele biznesowe, portfele, projekty
  2. Skalowanie pilotowego rozwiązania (uczestników)
   1. Upstream
   2. Downstream (wdrażanie)
   3. Projekt/produkt
   4. Portfel
  3. Podsumowanie i wnioski
  4. Plan prac na kolejny cykl (okres)
  5. Praca domowa: pogłębienie w/w elementów

Między powyższymi sesjami planowane są on-linowe spotkania mentoringowe.

Na zakończenie programu jest przeprowadzany przegląd/analiza sytuacji w zespole/jednostce biznesowej uczestnika, realizowany poprzez ankietę on-line oraz rozmowy.

 

Organizacja:

Poszczególne sesje Akademii odbywają się w godzinach 9-13 w trybie on-line, z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Assessment sytuacji oraz assessment końcowy mają formę:

 1. Ankiety dostępnej w chmurze, wypełnianej przez słuchacza Akademii
 2. Indywidualnej rozmowy jednego z konsultantów-trenerów z każdym słuchaczem Akademii

Przez 6 miesięcy od startu Akademii każdy ze słuchaczy będzie miał bezpłatny dostęp do platformy IT: Businessmap (dawniej Kanbanize) www.businessmap.io

Koszt

Akademia „in house” - dla menedżerów i specjalistów jednej firmy

Zaproponowany będzie na podstawie liczby uczestników, jak i ewentualnych modyfikacji programu, przy uwzględnieniu założeń dotyczących Akademii w wariancie „open”, przedstawionych poniżej.  

Jeśli chciałbyś zorganizować Akademię w swojej firmie kilkuosobowego zespołu proszę o kontakt na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Akademia „open” - dla menedżerów i specjalistów różnych firm

Uważamy, że teamwork jest kluczowym czynnikiem sukcesu w projektach a także w naszej Akademii.  Dlatego też przygotowaliśmy zachętę w postaci znacznego rabatu gdy firma zgłosi do Akademii zespół dwu lub trzy osobowy.

Koszt udziału jednej osoby w Akademii to 5500 PLN + VAT.

W przypadku udziału dwóch osób z jednej firmy/organizacji koszt udziału tych osób wynosi 7800 PLN + VAT

W przypadku udziału trzech osób z jednej firmy/organizacji koszt udziału tych osób wynosi 9900 PLN + VAT

 

Koszt ten obejmuje:

 • 8 sesji przewidzianych w programie Akademii
 • 8 godzin konsultacji na osobę/ grupę z jednej firmy
 • 6-cio miesięczny bezpłatny dostęp do platformy Businessmap
 • Inicjalny i końcowy przegląd sytuacji zespołu lub obszaru biznesowego uczestnika Akademii

 

Jesteś zainteresowany programem naszej Akademii? Chcesz poznać szczegóły albo porozmawiać o udziale w Akademii?

Skontaktuj się ze mną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z przyjemnością odpowiem na Twoje pytania, opowiem o szczegółach i doradzę, jak najefektywniej zdobyć wiedzę w ramach Akademii Flow4Results.

 

O poszczególnych elementach Akademii Flow4Results przeczytasz na: