Cykl symulacji TeamFlow

Symulacje wchodzące w skład cyklu to: TeamFlow Foundation, TeamFlow Plus i TeamFlow Professional.

TeamFlow Foundation - poziom: podstawowy

Odbiorcy: Menedżerowie, liderzy i członkowie zespołów projektowych i/lub produktowych, pragnący poznać podejście Flow Management: jego praktyki i metryki, rozpoczynający wędrówkę po świecie Flow Management.

Wymagania wstępne: Pewne doświadczenie w zarządzaniu zespołem funkcjonalnym i/lub projektowym lub w zarządzaniu projektem (zarówno metodami zwinnymi, jak i tradycyjnymi/klasycznymi). Nie jest wymagana znajomość Flow Management i podejścia Kanban.

 

TeamFlow Plus - poziom: średnio-zaawansowany

Odbiorcy: Menedżerowie, liderzy i członkowie zespołów projektowych znający podstawowe praktyki i metryki podejścia Flow Management, pragnący pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę w obszarze Flow Management.

Wymagania wstępne: Pewne doświadczenie praktyczne i znajomość Flow Management i podejścia Kanban. Doświadczenie w zarządzaniu zespołem funkcjonalnym i/lub projektowym/produktowym lub w zarządzaniu projektem (zarówno metodami zwinnymi, jak i klasycznymi).

 

TeamFlow Professional - poziom: zaawansowany

Odbiorcy: Doświadczeni w zakresie Flow Management menedżerowie, liderzy i członkowie zespołów projektowych pragnący zgłębić szczegóły praktyk i metryk Flow, ugruntować swoją wiedzę w tym zakresie, wymienić doświadczenia z innymi uczestnikami oraz rozszerzyć stosowanie praktyk Flow w swoich zespołach/firmach.

Wymagania wstępne: Duże doświadczenie praktyczne i spora znajomość Flow Management i podejścia Kanban. Duże doświadczenie w zarządzaniu zespołem funkcjonalnym i/lub projektowym lub w zarządzaniu projektem (zarówno metodami zwinnymi, jak i tradycyjnymi/klasycznymi).

PortfolioFlow

Odbiorcy: Doświadczeni w zakresie Flow Management na poziomie pojedynczego zespołu menedżerowie, kierownicy projektów, liderzy i członkowie zespołów projektowych pragnący stosować praktyki Flow na poziomie portfela: kilku projektów i kilku pracujących nad nimi zespołów.

Wymagania wstępne: Znajomość praktyk Flow Management na poziomie zespołu. Udział w symulacji TeamFlow Professional.