Warsztat kierownika projektu: metody tradycyjne, zwinne i inne

Warsztat kierownika projektu: metody tradycyjne, zwinne i inne - JS Project

Dwa światy zarządzania projektami: dominujący coraz bardziej w projektach IT świat metod zwinnych oraz świat metod tradycyjnych, z metodami i technikami stosowanymi od wielu lat to rzeczywistość projektowa XXI wieku. Czy faktycznie metody zwinne wkroczą do innych typów projektów, a metody tradycyjne odejdą do lamusa? Naszym zdaniem przyszłość to integracja tych podejść. Tool-box project managera powinien więc zawierać metody, techniki i podejścia wywodzące się z obu tych światów. I dlatego stworzyliśmy szkolenie pokazujące najlepsze praktyki, metody i techniki z obu tych światów.

Adresaci szkolenia

Kierownicy projektów pragnący pogłębić wiedzę w zakresie zarządzania projektami, rozszerzyć swój warsztat, tak by znać i stosować najlepsze praktyki zarządzania projektami, pochodzące zarówno z tradycyjnego, jak i zwinnego zarządzania projektami i dodatkowo metody związane z łańcuchem krytycznym.

Cele szkolenia

 • Usystematyzowanie, względnie poszerzenie wiedzy metodycznej i praktycznej z zakresu zarządzania projektami, zawartej w standardach i podejściach do zarządzania projektami, zarówno w metodach tradycyjnych, jak i metodach zwinnych (ang. Agile) oraz związanej z praktycznymi doświadczeniami projektowymi trenera
 • Poznanie dobrych praktyk zarządzania projektami dotyczących całego cyklu życia projektu (od inicjowania, poprzez planowanie, monitorowanie, do zamykania)
 • Identyfikacja tych metod i technik zarządzania projektami, które w największym stopniu mogą znaleźć zastosowanie w projektach zarządzanych przez uczestników szkolenia

Program szkolenia

Szkolenie "Warsztat kierownika projektu: metody tradycyjne, zwinne i inne" obejmuje przedstawienie i przećwiczenie dobrych praktyk zarządzania projektami zawartych w:

 1. Tradycyjnych metodykach zarządzania projektami, na przykład bazujących na standardzie PMBOK® Guide
 2. Zwinnych metodach zarządzania projektami (metody Agile, typu SCRUM, XP, DSDM).
 3. Metodzie Łańcucha Krytycznego

Tematy szkolenia

Stosowane podejścia do zarządzania projektem – podstawowe charakterystyki i różnice:

 • Tradycyjne zarządzanie projektem na przykładzie standardu PMBOK® Guide
 • Podstawowe elementy metodyki PRINCE2®
 • Zarządzanie projektem metodą Łańcucha Krytycznego
 • Agile Project Management na przykładzie elementów SCRUM i DSDM
 • Różne podejścia do zarządzania projektem w praktyce

Inicjowanie projektu:

 • Karta Projektu
 • Inne elementy inicjowania projektu

Planowanie zakresu projektu z wykorzystaniem różnych metod zarządzania projektami:

 • Plan projektu i jego elementy
 • Wymagania i ich charakterystyki
 • Podejście MoSCoW
 • Zakres projektu: wymagania, Struktura Podziału Pracy (ang. WBS), Struktura Podziału Wymagań (ang. RBS)
  • Zbieranie wymagań
  • Elementy zarządzania wymaganiami
  • Struktura podziału pracy
  • Struktura Podziału Wymagań
  • Pakiet roboczy i historyjka użytkownika
 • Dobre praktyki planowania zakresu

Budowa harmonogramu projektu z wykorzystaniem różnych metod i technik

 • Główne problemy praktyczne zarządzania czasem w projekcie
 • Rodzaje harmonogramów w zarządzaniu projektem:
  • Poziomy planowania
  • Harmonogram projektu/wydania
  • Harmonogram etapu/iteracji
 • Szacowanie zakresu prac do wykonania:
  • Generalne podejścia do szacowania prac
  • Tradycyjne metody szacowania projektu
  • Agresywne szacowanie prac w metodzie łańcucha Krytycznego
  • Szacowanie w punktach i w idealnych dniach - metody zwinne
  • Techniki szacowania w metodach zwinnych
  • Poker planistyczny
  • Szacowanie prac z wykorzystaniem najlepszych praktyk różnych metod zarządzania projektem
  • Szacowanie budżetu projektu i etapu
 • Budowanie harmonogramu projektu z wykorzystaniem różnych metod zarządzania projektami (tradycyjne, zwinne i metoda Łańcucha Krytycznego):
  • Harmonogram projektu/wydania
  • Harmonogram etapu/iteracji
  • Budowa harmonogramu projektu i etapu (wydania i iteracji) z wykorzystaniem najlepszych praktyk różnych metod zarządzania projektem
 • Optymalizacja harmonogramu – techniki do wykorzystania przez kierownika projektu

Inne podejścia i metody zarządzania projektami:

 • Filozofia Wschodu
 • Inteligencja emocjonalna

Monitorowanie projektu:

 • Procesy realizacji i monitorowania projektu
 • Monitorowanie projektu - podstawowe zasady i techniki:
  • Generalne podejście do monitorowania projektu
  • Zbieranie informacji do monitorowania projektu – stosowane podejścia i praktyki
 • Techniki monitorowania projektu w różnych metodach zarządzania projektem:
  • Metoda Earned Value
  • Zarządzanie buforami w metodzie Łańcucha Krytycznego
  • Wykres spalania (metody zwinne)
 • Zarządzanie zmianami w projekcie

Komunikacja w projekcie:

 • Metody komunikacji tradycyjnej i zwinnej
 • Komunikacja z inteligencją emocjonalną

Formuła szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatu, łączącego prezentacje metod i technik zarządzania projektami pochodzących z podejść tradycyjnych i zwinnych, ćwiczenia praktyczne dotyczące konkretnego projektu, bazującego na rzeczywistym przykładzie oraz inspirujące dyskusje i wymianę praktycznych doświadczeń uczestników szkolenia.

Terminy i organizacja szkolenia

Miejsce szkolenia: Warszawa.
Zajęcia trwają od 9:00 do 17:00. Każdego dnia przewidziana jest godzinna przerwa obiadowa i przerwy kawowe.

Koszty

Koszt szkolenia: 2700 PLN + 23 % VAT od osoby.
Koszt ten obejmuje:

 • Koszt przeprowadzenia 3-dniowego szkolenia, wg przedstawionego powyżej programu przez eksperta z zakresu zarządzania projektami
 • Materiały szkoleniowe (w postaci materiału wykładowego oraz związanych z nim ćwiczeń)
 • Obiady oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia

Jeśli firma zgłasza na szkolenie więcej niż 3 osoby, przysługuje jej zniżka w wysokości 10%.

Dodatkowe informacje

Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie 21 PDU (Professional Development Unit). Ilość punktów PDU przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management – 18.00, Leadership – 2.00, Business & Strategic skills – 1.00.

 

 

 

 

Znajdź nas na Facebooku!

 
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok