Zarządzanie portfelem projektów

Zarządzanie portfelem projektów - JS Project

Twoja firma prowadzi wiele projektów? Konieczny jest wybór najlepszych z nich oraz efektywne zarządzanie i tymi projektami i zaangażowanymi w nie zasobami?  Nie wiecie kto i jakimi metodami ma zarządzać takim zbiorem projektów? Na tym szkoleniu dowiesz się m.in. jak zorganizować zarządzanie portfelem projektów, jak oceniać i wybierać projekty, jak je analizować, jak nimi operacyjnie zarządzać.

Celem warsztatu jest dostarczenie kadrze kierowniczej firm:

 • Wiedzy
 • Narzędzi
 • Inspiracji

z zakresu zarządzania portfelem projektów, która pozwoli na efektywniejsze zarządzanie portfelem  i programem projektów oraz na ich integrację w ramach projektowo zorganizowanej firmy.

Adresaci

 • Kadra kierownicza przedsiębiorstw wyższego i średniego szczebla odpowiedzialna za inicjowanie i nadzór nad projektami, programami i zarządzanie portfelem projektów
 • Menedżerowie odpowiedzialni za portfel projektów firmy, względnie za programy projektów realizowane w firmie (program manager, portfolio manager)
 • Menedżerowie kierowników projektów
 • Doświadczeni kierownicy projektów

Program warsztatu

Kontekst biznesowy zarządzania portfelem projektów

 • Zmiany w podejściu do zarządzania projektami
 • Wyzwania i problemy zarządzania projektami w organizacji
 • Projekty jako narzędzie realizacji strategii firmy
 • Projekt, program, portfel projektów oraz zarządzanie projektem, programem i portfelem projektów - podobieństwa i różnice
 • Systemowe podejście do zarządzania projektami w firmie

Zarządzanie portfelem projektów: proces ZPP i interesariusze ZPP

 • Portfel i zarządzanie portfelem projektów
 • Główne etapy procesu ZPP
 • Interesariusze ZPP:
  • Menedżer portfela projektów
  • Inne role w ZPP
  • Kompetencje potrzebne do zarządzania portfelem projektów

Praktyka zarządzania portfelem projektów (część 1) – powiązanie ze strategią, budowa portfela i analizy portfelowe

 • Informacje niezbędne do zarządzania portfelem projektów
 • Powiązania strategii firmy z zarządzaniem portfelem projektów:
 • Metoda strategicznej alokacji
 • Definiowanie celów strategicznych
 • Podstawowe cele i kryteria budowy portfela projektów
 • Analizy budowanego portfela projektów
 • Akceptacja portfela

Praktyka zarządzania portfelem projektów (część 2) – raportowanie portfela i analizy portfelowe

 • Raportowanie portfela projektów – metody i przykłady

Zwinne (agile-owe) ZPP:

 • Kanban w ZPP
 • Inne elementy podejść zwinnych w ZPP

Proces zarządzania portfelem projektów wg standardu PMI

 • ZPP wg standardu PMI
 • Obszary wiedzy ZPP
 • Grupy procesów ZPP oraz procesy w poszczególnych grupach
 • Główne produkty ZPP

Zarządzanie programem projektów:

 • Program i zarządzanie programem
 • Proces zarządzania programem i jego specyficzne elementy
 • Organizacja programu

PMO (Project Management Office) w procesie zarządzania portfelem projektów organizacji

 • Tradycyjne zadania PMO
 • PMO w ZPP:
  • Kategoryzacja i inwentaryzacja projektów - rejestr projektów organizacji
  • Priorytetyzacja projektów
  • Centralne zarządzanie zasobami projektowymi na poziomie PMO
  • Monitorowanie i wspieranie projektów przez PMO

Narzędzia wspomagające ZPP:

 • Narzędzia w Gartner Magic Quadrant
 • Inne narzędzia wspomagające ZP i ZPP

Podsumowanie

 • Najważniejsze zagadnienia zarządzania portfelem projektów

Organizacja i terminy warsztatu
Warsztat odbywa się w Warszawie i trwa 2 dni. Zajęcia trwają od 9:00 do 17:00. Każdego dnia przewidziana jest godzinna przerwa obiadowa i przerwy kawowe.

Koszty
Koszt warsztatu wynosi 2300 PLN + 23% VAT (10% rabatu dla członków PMI i IPMA).
Cena obejmuje:

 • 14 godzin zajęć merytorycznych
 • Materiały szkoleniowe
 • Obiady i przerwy kawowe

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzi Jerzy Stawicki lub Maciej Bodych.

Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie 14 PDU (Professional Development Unit). Ilość punktów PDU przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management – 8, Leadership – 3, Business & Strategic skills – 3.

 

Zapisz się na szkolenie "Zarządzanie portfelem projektów"

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Dane do faktury
Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe daneNieprawidłowe dane

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok