PMP®-Prep Przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego PMP®

PMP®-Prep Przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego PMP® - JS Project

Przygotowujesz się do certyfikacji Project Management Professional (PMP)®, masz mało czasu a chcesz w efektywny sposób uporządkować swoją wiedzę z zakresu zarządzania projektami, zdobyć szybko dodatkową wiedzę,  niezbędną na egzaminie PMP®? Szukasz praktycznych i skutecznych rad dotyczących egzaminu, które wraz z uporządkowaną wiedzą dadzą Ci 100% pewność uzyskania certyfikatu? Odpowiedziałeś 2 razy TAK? To spotkajmy się na naszym szkoleniu.

Cel szkolenia

Przygotowanie uczestników do zdawania egzaminu certyfikacyjnego PMP® prowadzonego przez Project Management Institute (PMI)® poprzez:

 • Aktywne powtórzenie, usystematyzowanie i wyjaśnienie wiedzy zawartej w A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) - Sixth Edition (2017)
 • Zdobycie dodatkowej wiedzy, wymaganej na egzaminie certyfikacyjnym PMP®, a nie zawartej w PMBOK® Guide
 • Poznanie "tips&tricks" ułatwiających zdanie egzaminu certyfikacyjnego
 • Sprawdzenie swojej wiedzy na przykładowych pytaniach egzaminacyjnych w języku angielskim
 • Utrwalenie angielskiej terminologii z zakresu zarządzania projektami zawartej w PMBOK® Guide.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:

 • Wyjaśnić oraz wykorzystywać w praktyce kluczowe koncepcje zarządzania projektem
 • Wyjaśnić oraz wykorzystywać w praktyce wejścia i wyjścia wszystkich procesów PMBOK® Guide
 • Wyjaśnić oraz wykorzystywać w praktyce narzędzia i techniki wszystkich procesów PMBOK® Guide
 • Tworzyć i wykorzystywać w praktyce różne dokumenty niezbędne dla efektywnego zarządzania projektem, jak na przykład: plan zarządzania projektem i jego elementy składowe, dokumenty projektowe, jak na przykład: WBS, harmonogram projektu, rejestr ryzyk, rejestr zmian, dokumentacja wymagań,rejestr interesariuszy i szereg innych
 • Określać najważniejsze produkty projektu, wynikające z wymagań biznesowych oraz przeprowadzać analizę korzyści
 • Identyfikować i wykorzystywać w praktyce doświadczenia projektowe (ang.lessons learned)
 • Identyfikować standardy aspiracyjne i obowiązkowe

Adresaci szkolenia

Kierownicy projektów przygotowujący się do egzaminu certyfikacyjnego PMP® prowadzonego przez PMI®, z dużym doświadczeniem w zarządzaniu projektami i spełniający następujące wymagania:

 • Kilkuletnie (co najmniej 3 lata) doświadczenie praktyczne w zarządzaniu projektami, znajomość jednej z wiodących metodyk zarządzania projektami (np. PRINCE 2®) lub udział w szkoleniach z zarządzania projektami

i/lub

 • Kilkuletnie (co najmniej 3 lata) doświadczenie praktyczne w zarządzaniu projektami, dobra znajomość A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), Sixth Edition lub udział w szkoleniach z zarządzania projektami wg programu PMBOK® Guide Sixth Edition

oraz spełniający kryteria dopuszczenia do egzaminu PMP® określone przez PMI (opisane szczegółowo w PMP® Handbook dostępnym na stronie: http://www.pmi.org/Certification/~/media/PDF/Certifications/pdc_pmphandbook.ashx, tj.

 • Udział w szkoleniach z zarządzania projektami - co najmniej 35 godzin (z których 21 godzin stanowi niniejsze szkolenie przygotowujące do egzaminu PMP®, co oznacza, że konieczne jest udokumentowanie innych 14 godzin szkoleniowych),
 • Co najmniej trzyletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami (udokumentowane 4500 godzin pracy projektowej).

Program szkolenia

Zakres szkolenia odpowiada zakresowi egzaminu certyfikacyjnego PMP®, określonemu przez PMI i obejmuje następujące zagadnienia:
Podstawy zarządzania projektami:

 • Wprowadzenie (Projekt, program, zarządzanie projektami, itp.)
 • Cykl życia projektu i organizacja
 • Procesy zarządzania projektami

Obszary wiedzy wg PMBOK® Guide:

 • Zarządzanie integracją
 • Zarządzanie zakresem
 • Zarządzanie czasem
 • Zarządzanie kosztami
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie komunikacją
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie zamówieniami
 • Zarządzanie interesariuszami

Oraz inne tematy związane z zarządzaniem projektami:

 • Zagadnienia zarządzania projektem wchodzące w aktualny zakres egzaminu certyfikacyjnego
 • "Cross-cutting skills" i ich wykorzystanie w poszczególnych grupach procesów i obszarach wiedzy
 • Cztery obszary Kodeksu Etycznego PMI (PMI Code of Ethics and Professional Conduct), zawarte w nich standardy i wykorzystanie tych standardów w poszczególnych grupach procesów i obszarach wiedzy

Wiedza spoza PMBOK® Guide

Pytania egzaminacyjne (w języku angielskim) dla każdego obszaru wiedzy wymaganego na egzaminie.

Ten program szkolenia realizowany jest także w wersji 5-cio dniowej (35h szkoleniowych).

Formuła szkolenia

Szkolenie ma charakter interaktywnego warsztatu, łączącego:

 • Krótkie prezentacje podstawowych zagadnień poszczególnych obszarów wiedzy zarządzania projektami oraz zagadnień i tematów pokrewnych,
 • Aktywne ugruntowywanie wiedzy,
 • Sesje pytań i odpowiedzi,
 • Rozwiązywanie przykładowych pytań egzaminacyjnych (w języku angielskim)

Termin i organizacja szkolenia

Szkolenie odbywa się w Warszawie.

Zajęcia trwają od 9:00 do 17:00. Każdego dnia przewidziana jest godzinna przerwa obiadowa i przerwy kawowe.

Wielkość grupy maksymalnie 8 osób.

Koszty

Koszt szkolenia wynosi 3600 PLN+ 23% VAT od osoby.
Cena obejmuje:

 • 21 godzin zajęć merytorycznych,
 • "A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) - Sixth Edition" lub "PMP® Exam Prep" Eight Edition (Rita Mulcahy),
 • Drukowane materiały szkoleniowe (w języku angielskim), będące wyciągiem z PMBOK® Guide i jego uzupełnieniem - w postaci materiału wykładowego oraz związanych z nim ćwiczeń,
 • Obiady i przerwy kawowe.

Członkom PMI przysługuje 10% zniżki.

Dodatkowe informacje

Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie 21 PDU (Professional Development Unit). Ilość punktów PDU przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management – 17.5, Leadership – 2.00, Business & Strategic skills – 1.5.

Zgodnie z naszym podejściem związanym ze ścieżką szkoleniową przygotowującą do egzaminu PMP® szkolenie to może być poprzedzone szkoleniem "Zarządzanie projektami - standardy i praktyka", stanowiącym pierwszy krok przygotowania do egzaminu certyfikacyjnego PMP®.
Udział w obu tych szkoleniach zapewnia spełnienie jednego z kryteriów PMI dopuszczenia do egzaminu certyfikacyjnego PMP® tj. co najmniej 35 godzin szkoleń z zakresu zarządzania projektami.

 

PMI, PMP, PMBOK, and the PMI Registered Education Provider logo are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

Znajdź nas na Facebooku!

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok