Nadchodzi 5-ta edycja PMBOK® Guide

Jak z pewnością wiecie standard zarządzania projektami A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) opracowany przez PMI jest aktualizowany co cztery lata. Na początku 2013 roku pojawi się więc 5-ta edycja tego standardu. W połowie roku można było zapoznać się z wersją roboczą tej edycji i zgłaszać swoje uwagi. Z pewnością jesteście ciekawi, czy z początkiem roku 2013 nastąpi rewolucja w PMBOK® Guide, czy też rozwój standardu nadal będzie kroczył ścieżką ewolucji.

Od razu pragnę Was uspokoić: zmiany będą, ale nie mają one charakteru rewolucyjnego. Po lekturze tej wersji roboczej mogę śmiało stwierdzić, że nowa wersja bazuje na dotychczasowej 4-tej edycji, a proponowane zmiany dotyczą dwóch zagadnień. Główna zmiana polega do dodaniu 10-ego obszaru wiedzy: zarządzania interesariuszami (project stakeholder management), obejmującego cztery następujące procesy:

  1. Identyfikowanie interesariuszy
  2. Planowanie zarządzania interesariuszami
  3. Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy
  4. Kontrolowanie zaangażowania interesariuszy.

Czwarta wersja PMBOK® Guide uwzględniała interesariuszy w ramach dwóch procesów wymienionych w obszarze wiedzy: zarządzanie komunikacją. Teraz oba te procesy uwzględniono w zarządzaniu interesariuszami, co oznacza, że zarządzanie komunikacją obejmuje trzy procesy: planowanie zarządzania komunikacją, zarządzanie komunikacją, kontrolowanie komunikacji.

Druga istotna, proponowana zmiana w nowej edycji dotyczy planów zarządzania zakresem, harmonogramem i kosztem (ang. scope, schedule, cost management plan). W 4-tej wersji nie istniały odrębne procesy, mające na celu opracowanie tych trzech planów; była natomiast mowa, że te planistyczne procesy powinny poprzedzać inne procesy planistyczne dla zakresu, harmonogramu i kosztu. Teraz w 5-tej edycji proponowane są odrębne procesy:

  • Planowanie zarządzania zakresem
  • Planowanie zarządzania harmonogramem
  • Planowanie zarządzania kosztem,

dające na wyjściu odpowiednio: plan zarządzania zakresem, harmonogramem i kosztem. Dzięki temu nowa edycja standardu zapewni jednolite podejście do procesów planistycznych we wszystkich obszarach wiedzy. Zmiana bardzo prosta, ale – moim zdaniem – jakże przydatna.

Co to może oznaczać w praktyce? Niewielkie modyfikacje w Waszych metodykach zarządzania projektami, bazujących na PMBOK® Guide oraz niewielkie zmiany w naszych szkoleniach dotyczących tego standardu.

Jeśli więc nie znacie jeszcze standardu PMBOK® Guide to zapraszamy na nasze szkolenia: ZP-PMBOK „Zarządzanie projektem wg standardu PMBOK® Guide”  w dniach 19-21 listopada 2012, oraz – dla kierowników projektów pragnących zdobyć certyfikat PMP® – na szkolenie PMP®-Prep „Przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego PMP®” w dniach 26-28 listopada 2012. Wiedza zdobyta dziś przyda się także w kolejnych latach.

PMP, and PMBOK are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

Znajdź nas na Facebooku!