W jakich krokach do egzaminu PMP®?

Jak przygotowywać się do egzaminu certyfikacyjnego PMP®? Jaką przejść ścieżkę szkoleniową w drodze do PMP®?

To chyba dwa najczęściej zadawane pytania związane z egzaminem certyfikacyjnym prowadzonym przez PMI.  Odpowiedzi na pierwsze z nich udzieliliśmy już jakiś czas temu w tekście: Jak przygotowywać się do egzaminu certyfikacyjnego PMP®? Teraz zaś czas na drugą odpowiedź.

Nasze podejście związane ze ścieżką szkoleniową przygotowującą do egzaminu PMP® obejmuje następuje kroki:

1. Udział w szkoleniu otwartym "ZP-PMBOK Zarządzanie projektem według standardu PMBOK® Guide" (3 dni), co pozwala na poznanie zarówno "filozofii" PMI dotyczącej zarządzania projektami, podstawowych obszarów wiedzy (integracja zakres, czas, budżet, ryzyko), jak i wskazanie innych obszarów wiedzy (jakość, komunikacja, zarządzanie ludźmi).
Uczestnicy szkolenia otrzymują podczas szkolenia egzemplarz standardu PMBOK® Guide (w języku angielskim), a po szkoleniu wskazówki dotyczące jego samodzielnego studiowania i poznawania.

2. Samodzielna praca uczestników szkolenia nad standardem PMBOK® Guide, dla pogłębienia i utrwalenia oraz uzupełnienia wiedzy zdobytej podczas szkolenia, utrwalenia angielskiej terminologii wymaganej na egzaminie oraz identyfikacji zagadnień, wymagających wyjaśnień.

3. Udział w szkoleniu otwartym "PMP®-Prep  Przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego PMP®" (3 dni).
Szkolenie ma charakter "powtórki" oraz ugruntowania wiedzy wymaganej na egzaminie PMP® oraz wyjaśnienia różnych specyficznych dla PMBOK® Guide zagadnień, a także sprawdzenia swojej wiedzy na przykładowych pytaniach egzaminacyjnych.

4. Na zakończenie szkolenia PMP®-Prep jego uczestnicy są – wraz z naszym trenerem - w stanie ocenić poziom przygotowania do egzaminu i określić, czy i co (jakie zagadnienia) wymagają jeszcze ewentualnej dalszej pracy.  Po tym szkoleniu pomagamy wypracować indywidualny "plan gry" na finalny etap przygotowań do egzaminu PMP®.

Podejście to sprawdziliśmy w praktyce – zapraszamy więc na wędrówkę wyżej opisaną ścieżką.

Oba w/w szkolenia zostały zaakceptowane przez PMI w ramach programu Registered Education Provider Project Management Institute (R.E.P PMI).
Certyfikat R.E.P dla JS Project znajdziecie tutaj a nasze referencje na tej stronie.

Co do samego egzaminu:
Jest on organizowany przez akredytowane centra egzaminacyjne (a nie przez firmy szkoleniowe).
W Polsce takie centrum znajduje w firmie Integral Technologies Sp. z o.o. przy ul. Waliców 11 w Warszawie. Tam też osoby spełniające kryteria określone przez PMI i dopuszczone do egzaminu przez PMI (po wypełnieniu internetowego kwestionariusza, zawierającego m.in. opis zrealizowanych projektów oraz odbyte szkolenia z zarządzania projektami) ustalają samodzielnie termin egzaminu.
Więcej informacji o egzaminie i jego zasadach, w tym także o kryteriach dopuszczenia znajdziecie w dokumencie PMP Handbook tutaj.

PMP, and PMBOK are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

Znajdź nas na Linked In!