Kolejna edycja szkolenia przygotowującego do certyfikacji PMP® - 6-8.10.2014

Jeśli planujecie podsumować swoją dotychczasową przygodę z prowadzenia licznych projektów poprzez certyfikację, to proponujemy certyfikację Project Management Profesional (PMP)®.

Jest ona najbardziej rozpoznawalną certyfikacją na świecie i dotyczy wiedzy oraz praktyki zarządzania projektami, a nie tylko konkretnej metodyki, jak PRINCE2.

Nasze (czyli JS PROJECT) podejście związane z przygotowaniem do egzaminu PMP® obejmuje następuje kroki:

1. Udział w szkoleniu otwartym ZP-PMBOK Zarządzanie projektem według standardu PMBOK® Guide(3 dni), co pozwala na poznanie zarówno „filozofii” PMI dotyczącej zarządzania projektami, podstawowych obszarów wiedzy (integracja zakres, czas, budżet, ryzyko), jak i wskazanie innych obszarów wiedzy (jakość, komunikacja, zarządzanie ludźmi).

Najbliższy termin tego szkolenia to: 13-15 października 2014.

2. Samodzielną pracę uczestników szkolenia nad standardem PMBOK® Guide, dla pogłębienia i utrwalenia oraz uzupełnienia wiedzy zdobytej podczas szkolenia, utrwalenia angielskiej terminologii wymaganej na egzaminie oraz identyfikacji zagadnień, wymagających wyjaśnień.

3. Udział w szkoleniu otwartym „PMP®-Prep  Przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego PMP®(3 dni).

Szkolenie ma charakter „powtórki” oraz ugruntowania wiedzy wymaganej na egzaminie PMP® oraz wyjaśnienia różnych specyficznych dla PMBOK® Guide zagadnień, a także sprawdzenia swojej wiedzy na przykładowych pytaniach egzaminacyjnych.

Najbliższy termin tego szkolenia to: 6-8 października 2014, a kolejny 1-3.12.2014.

Koszt szkolenia (1 osoba) to: 3600 PLN + VAT.

4. Na zakończenie szkolenia PMP®-Prep jego uczestnicy są – wraz z trenerem - w stanie ocenić poziom przygotowania do egzaminu i określić, czy i co (jakie zagadnienia) wymagają jeszcze ewentualnej dalszej pracy.  Po tym szkoleniu pomagamy wypracować indywidualny „plan gry” na finalny etap przygotowań do egzaminu PMP®.

PMP, and PMBOK are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

Znajdź nas na Facebooku!