Szkolenia JS PROJECT w roku 2015

Przygotowaliśmy kalendarz szkoleń JS PROJECT na 1-sze półrocze 2015. Znajdziecie w nim zarówno szkolenia dotyczące standardu PMBOK® Guide jak i metod zwinnych (Agile), w tym przygotowujące do egzaminów PMP® i ACP® oraz łańcucha krytycznego.  Jest oczywiście Management 3.0 (zwinne przywództwo) oraz inteligencja emocjonalna w zarządzaniu projektami. A także szkolenia z grą symulacyjną, szkolenia dotyczące budowania i funkcjonowania PMO oraz zarządzania zespołem projektowym.

Z powyższej listy w szczególności polecamy:

Szkolenie „Management 3.0 – Agile Leadership Practices”, opracowane przez Jurgena Appelo, bazujące m.in. na jego książce „Management 3.0”, prezentuje idee i techniki zwinnego przywództwa i zarządzania, jakie są niezbędne – dla sprawnego zarządzania we współczesnym środowisku biznesowym - menedżerom zespołów, działów i firm - menedżerom średniego i wyższego szczebla.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

  1. Menedżerów, którzy chcą poznać zasady i techniki zwinnego zarządzania i przewodzenia (Agile management/leadership) i zastosować je w swojej praktyce, oraz dla:
  2. Kierowników projektów, kierowników zespołów oraz innych specjalistów (nie tylko ze świata IT), którzy chcą stać się profesjonalnymi przywódcami i menedżerami.

Szkolenie obejmuje elementy warsztatu Management 3.0 Workout opracowanego ostatnio przez Jurgena Appelo, a opisanego na: http://www.management30.com/workouts/one-day-workshop/

Szkolenie to prezentuje w praktyczny sposób zastosowanie inteligencji emocjonalnej w zarządzaniu projektami, zespołami projektowymi, a także różnymi zespołami.

Może być przeznaczone nie tylko dla kierowników projektów, lecz także dla kierowników zespołów i liderów tematów projektowych i biznesowych, współpracujących z innymi uczestnikami różnych przedsięwzięć.

Szkolenie bazuje nad najnowszych badaniach mózgu człowieka i podziale mózgu na cześć racjonalną oraz emocjonalną, ilustrowanym przez metaforę słonia i jeźdźca.

slon

Szkolenia zaakceptowane przez PMI w ramach programu Registered Education Provider – R.E.P. dotyczące standardu PMBOK® Guide:

Nowością w 2015 roku jest szkolenie:

Prezentujące zasady podejścia Lean, w tym w wytwarzaniu oprogramowania, techniki Value Stream Mapping, podejście Kanban i jego zastosowania do usprawnianie procesów, a także metodę EVO

Szkolenia dotyczące metod zwinnych (Agile) to:

Szkolenia będące unikatową propozycją na polskim rynku to:

Kalendarz szkoleń podzielony jest na obszary tematyczne – pozycje menu „Szkolenia otwarte”.

Uczestnicy naszych szkoleń w ankietach ewaluacyjnych napisali:

√  „profesjonalizm i doświadczenie praktyczne”

√  „komunikatywność i dobra organizacja pracy”

√  „perfekcyjna znajomość tematu”

√ „kompetencje, kontakt z uczestnikami”

Potrzebujesz wiedzy, doświadczeń praktycznych, rozmowy z profesjonalistami w obszarze zarządzania projektami? Wystarczy zajrzeć do kalendarza szkoleń, znaleźć interesujące szkolenie i skontaktować się z nami.

PMP, PMI-ACP and PMBOK are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

Znajdź nas na Facebooku!